Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (98)
 • Prihvatljivost prijavitelja (13)
 • Prihvatljivost projekta (15)
 • Prihvatljivost troškova (25)
 • Prihvatljivost aktivnosti (3)
 • Ostalo (42)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 20OWZfeT DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.07.22, 19:48

  PREDMET:          ZAMOLBA ZA INFORMACIJU O MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA IZ MJERE

  „INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP“ – Natječaj : „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)

   

   

  POŠTOVANI!

   

  Javljamo Vam se sa molbom za odgovor na pitanje:

  Dali bih linija za preradu maslinova lišća od rezidbe, sušenja, pranja, mljevenja i pakiranja bila inovacija, koja bih mogla biti financirana iz MJERE inovacija novoosnovanih MSP?

  Da bih proizvodili maslinovo lišće s najvećim i najboljim udjelom fenola nalazimo se u projektu zajedno s Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč, te se list sa naših maslina analizira i provjerava te utvrđuje najbolji trenutak rezidbe.  Razvoj odlišćivača,  stroja za pranje, mljevenje i pakiranje radimo sa tvrtkom XY, a solarnu sušaru sa tvrtkom XY doo. Takav odlišćivač i sušara bih bila prva u svijetu.

  Maslinovo lišće nije poljoprivredni proizvod nego je nusproizvod, koji bih iskoristili za vrhunski ljekoviti napitak. Ekstrakt maslinova lišća je općepoznato jedan od najzdravijih dodataka prehrani koje je ima antiupalna, antibakterijska iiii.. svojstva, a sad su znanstvene studije dokazale da ima pozitivne učinke i na  COVID 19.

  XY d.o.o. je tvrtka 7 obitelji hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata koja želi očuvati blagodati Hrvatske, te ostati, uživati i raditi u Hrvatskoj. NKD je 0124 . Tvrtka je osnovana 19.04.2019. godine. U sudskom registru kao predmet poslovanja predviđena   „*ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda“.

  Naša tvrtka  se trenutačno bavi pripremom zemljišta te imamo u vlasništvu bagere, kamione, hidraulične čekić i ostalo, a  cilj tvrtke je da kao plodouživatelji  maslina s tvrtkom XY d.o.o., gdje smo sudjelovali u pripremi novog nasada maslina na površini od 30,50 ha, na našim maslinama ručno beremo plodove maslina te pomno odabiremo ono najbolje i isto pretvaramao u najkvalitetnije maslinovo ulje, te u dogledno vrijeme i ostale proizvode iz maslina, a ovo bih bio prvi proizvod iz otpada .

  Ukupno nas je 8 obitelji s 30-ero djece. Naša su djeca već stasala u mlade, obrazovane ljude, agronome i druge relevantne stručnjake – i svi smo uključeni u rad naših tvrtki „XY” i „XY”! Naša je vizija novim generacijama ojačati želju da ostanu u Hrvatskoj.

  U želji da napravimo jedan novi iskorak u iskorištavanju i zbrinjavanju nusproizvoda, javljam Vam se svojom idejom i molbom za odgovor, s nadom da bih se ovakva ideja mogla sufinancirati iz ove MJERE.

   

    U iščekivanju brzog odgovora primite iskrene pozdrave

   

  Hvala na razumijevanju.

  U nadi brzog postupanja, s poštovanjem

   

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti  niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno  tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta,  konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  Ovim Pozivom potiču se investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga/tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

  Prihvatljivi projekt po ovom Pozivu mora imati jasno opisanu tehnološku razinu razvijenosti inovacije (proizvoda/usluge/tehnologije) koja se može  svrstati između TRL 5 i TRL 8.

  U poglavljima “Kriteriji za isključenje prijavitelja” i “Prihvatljivost projekta” u UzP-u navedeni su neprihvatljivi  sektori i aktivnosti. Sukladno Pojmovniku UzP-a, primarna poljoprivredna proizvodnja odnosi se na  proizvode iz tla ili stočarstva  navedenih u Prilogu I. UFEU bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda  uključujući djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih  proizvoda za prvu prodaju.

  Također, napominjemo da u sklopu ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno te prijavitelj projekt provodi samostalno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

  DATUM ODGOVORA: 25.07.22, 13:23

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 20tZ1tMN DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.22, 09:49

  Poštovani!

  Da li je prihvatljiv sljedeći projekt :

  • osnivanje tvrtke za obavljanje charter djelatnosti,

  • zapošljavanje jednog zaposlenika i

  • nabava plovila za najam?

   Zahvaljujem!

  Ovim Pozivom potiču se investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga/tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

   

  Prihvatljive aktivnosti po ovom Pozivu navedene su u poglavlju 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta u Uputama za prijavitelje, dok su prihvatljivi troškovi navedeni u poglavlju 2.10. Prihvatljive kategorije troškova. Sukladno poglavlju 2.11. Neprihvatljivi troškovi, troškovi koji ne spadaju u aktivnosti navedene u odjeljku Prihvatljive kategorije troškova su neprihvatljivi po ovom Pozivu.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 12:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 20FYNBlu DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.22, 08:02

  Kod prihvatljive kategorije troškova, navedeno je da troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga su prihvatljivi od dana objave poziva - budući da je je poziv već bio objavljen i poništen je dan prije početka zaprimanja prijava kad su već mnoge prijave bile gotove i spremne za slanje, a samim time i dijelom plaćene, predlažemo da se ovaj uvjeti izmijeni i da se stavi da su ti troškovi prihvatljivi npr. od datuma kad je prvi put objavljen poziv.

  Budući da je poziv  NPOO.C1.1.2.R2-I3.02 svrhom, predmetom i ostalim propozicijama istovjetan zatvorenom pozivu NPOO.C1.1.2.R2-I3.01, uz izmjenu modaliteta poziva, troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga bit će prihvatljivi od dana objave poziva NPOO.C1.1.2.R2-I3.01.

  Navedeno će biti izmijenjeno u 1. izmjeni poziva.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 12:48

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 20laFZNj DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.07.22, 12:37

  Pitanje se odnosi na prihvatljivost aktivnosti koje se odnose na edukaciju poduzetnika.

  Kako u uputama za prijavitelje navodite slijedeće:

  "...osposobljavanje o spremnosti za investicije pružatelja kojeg(7) odabere prijavitelj. Usporedno s financiranjem, korisnici su obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za startup tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije. "

  (7) Prihvatljivi pružatelji usluga su oni koji mogu pružiti uslugu odgovarajuće kvalitete koju mogu potkrijepiti certifikatom. Edukacije vezano uz osposobljavanje moraju se održavati uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu, a po završetku osposobljavanja polaznik stječe potvrdu/certifikat o završenom osposobljavanju.; pitanje glasi: Što je to odgovarajuća kvaliteta i koji certifikati su priznati od strane vas kao posredničkog tijela? Naime, više manje sva poduzeća koja se bave poslovnim savjetovanjem provode i usluge edukacije. Međutim, ne radi se o certificiranim prograima od strane Agencije za obrazovanje ili slično ... što nužno ne umanjuje njihovu kvalitetu. Također navodite i riječ osposobljavanje. Pod osposobljavanjem se smatraju edukacije koje zahtjevaju određeni broj sati i koje se nakon uspješnog završetka upisuju u radnu knjižicu (radi se o min 160 sati edukacije). Slijedeće je pitanje, da li su u ovom Pozivu samo edukacije u rangu osposobljavanja prihvatljive?

  Prihvatljivi pružatelji usluga su oni koji mogu pružiti uslugu odgovarajuće kvalitete koju mogu potkrijepiti certifikatom. Prijavitelj mora sam odlučiti koji pružatelj usluge može pružiti kvalitetnu uslugu osposobljavanja za specifične vještine za start-up tvrtke, pridržavajući se Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN).

   

  Upis u radnu knjižicu nije uvjet predmetnog osposobljavanja. Također, ovim Pozivom nije propisana akreditacija pružatelja usluge od strane Agencije za odgoj i obrazovanje, kao ni drugih tijela.

  DATUM ODGOVORA: 18.07.22, 16:50

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 205ZLQlS DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.22, 13:07

  Poštovani,

  ukoliko se promijeni dokumentacija (pojedini obrazac) nakon što predamo projekt u 8.mjesecu, moramo li povući projekt i ponovno ispunjavati nove obrasce ili ostaje prijava s obrascima koji su važili u trenutku predaje projekta?

  Hvala

  Dokumentacija projektnog prijedloga treba biti na obrascima važećima u trenutku predaje projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 12:29

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 209lMgcN DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.07.22, 11:18
  1. Dali je prihvatljivi prijavitelj poduzeće starije od 3 godine?

  Potpora u okviru ovog Poziva je namijenjena inovativnim novoosnovanim MSP-ovima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, tj. TRL 5 - TRL 8 .

   

  Novoosnovani MSP-ovi su oni koji su osnovani najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili na ona koja su nastala spajanjem ili podjelom razdvajanjem ili odvajanjem.

  DATUM ODGOVORA: 27.07.22, 09:30

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 20FAEQzF DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.07.22, 15:42

  Ukoliko je ciljno tržište za proizvod koji se razvija kroz projekt sektor primarne poljoprivredne proizvodnje, a isti se razvija u sklopu IT poduzeća, je li projekt prihvatljiv u odnosu na Kriterije za isključenje prijavitelja?

  U poglavljima “Kriteriji za isključenje prijavitelja” i “Prihvatljivost projekta” u UzP-u navedeni su neprihvatljivi  sektori i aktivnosti. Sukladno Pojmovniku UzP-a, primarna poljoprivredna proizvodnja odnosi se na  proizvode iz tla ili stočarstva  navedenih u Prilogu I. UFEU bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda  uključujući djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih  proizvoda za prvu prodaju.

  Takav projekt načelno može biti prihvatljiv, no bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti  niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno  tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta,  konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 25.07.22, 13:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 20N1nYJD DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.22, 14:57

  Poštovani, hoće li biti prihvatljivi troškovi za izradu projektnog prijedloga koji su ranije plaćeni, odnosno za prvi poziv "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" koji je obustavljen? U Uputama za prijavitelje navodite kako su prihvatljive kategorije troškova: Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo

  od dana objave poziva), usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje

  postupaka nabave te vođenje projekta do iznosa od 30.000,00 HRK prihvatljivih

  troškova. Ovim putem skrećemo pozornost kako je Poziv "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" obustavljen svega nekoliko dana prije samog roka za predaju te su već ranije nastali i naplaćeni troškovi izrade projektnog prijedloga. Ovakvom odredbom prijavitelji koji su već izvršili plaćanje stavljaju se u nepovoljan položaj budući da nije došlo do značajnije izmjene poziva u odnosu na obustavljeni poziv, izuzev modaliteta poziva.

  Budući da je poziv NPOO.C1.1.2.R2-I3.02 svrhom, predmetom i ostalim propozicijama istovjetan zatvorenom pozivu NPOO.C1.1.2.R2-I3.01, uz izmjenu modaliteta poziva, troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga bit će prihvatljivi od dana objave poziva NPOO.C1.1.2.R2-I3.01.

  Navedeno će biti izmijenjeno u 1. izmjeni poziva.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 21:33

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 20cQzwml DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.07.22, 11:19

  Ukoliko se poduzeće bavi financijskim savjetovanjem (NKD 69) i ima registriranu djelatnost programiranja, može li izraditi digitalno rješenje koje bi poboljšao način isporuke financijske usluge i bio komercijalni digitalni proizvod na tržištu?

  Po pitanju prihvatljivosti sektora i aktivnosti projekta, molimo proučite poglavlje 2.6. „Prihvatljivost projekta“ UzP-a. 

  Bez uvida u konkretnu prijavu, a u interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja/partnera, projekta ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog  projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 27.07.22, 09:30

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 20WpZj5i DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.07.22, 13:23

  Poštovani, molimo Vas pojašnjenje u vezi rečenice u poglavlju „Opis trenutačnog stanja“ unutar prijavnog obrasca koja glasi: „U slučaju prilagodbe razvijenog proizvoda, usluge i/ili tehnologije zahtjevima tržišta molimo dostavite dokaz interesa tržišta za prilagodbom proizvoda.“

  Znači li to da inovacija koja je predmet projekta već može biti prisutna na tržištu, tj. da tvrtka ostvaruje prihode od proizvoda koji se u sklopu predmetnog projekta prilagođava zahtjevima tržišta?

  Ovim Pozivom potiču se investicije novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

  Kako je navedeno u poglavlju 2.6. UzP-a, tehnološka razina razvijenosti inovacije (proizvoda/usluge/tehnologije) može se svrstati između TRL 5- TRL 8  (nije niža od TRL 5 niti viša od TRL 8).

   

  Predmetni Poziv nije namijenjen razvoju proizvoda koji su već na tržištu.

  DATUM ODGOVORA: 15.07.22, 12:29


1-10 od 98 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.