Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Dokazivanje inovativnog koncepta

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 23.08.22, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.09.22, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.01.23, 23:59

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Pitanja i odgovori (238)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Posebni ciljevi Poziva:

A.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;

B.    Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.


Predmet ovog poziva

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.544,57 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.361,41 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Znanstvenoistraživačke institucije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacija o potpisanim ugovorima


Sadržaj:

U sklopu Poziva „Dokazivanje inovativnog koncepta” (referentni broj: C3.2.R3-I1.01) sklopljeni su sa sedamdeset i četiri korisnika ugovori za provedbu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Popis informacija o korisnicima nalazi se u privitku.

Posljednje ažuriranje: 23.05.24, 10:17


Informacija o potpisanim ugovorima


Sadržaj:

U sklopu Poziva „Dokazivanje inovativnog koncepta” (referentni broj: C3.2.R3-I1.01) sklopljeni su sa sedamdeset i dvoje korisnika ugovori za provedbu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Popis informacija o korisnicima nalazi se u privitku.

Posljednje ažuriranje: 13.05.24, 15:02


OBAVIJEST 4. prosinca 2023. godine - Produljenje roka za dovršetak postupka dodjele


Sadržaj:

Poštovani,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“, C3.2.R3-I1.01 (u daljnjem tekstu: Poziv) na središnjoj internetskoj stranici Mehanizma za oporavak i otpornost. Rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 31. siječnja 2023. godine.

 

Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva traje maksimalno devedeset (90) kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu u opravdanim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele.

 

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas kako je postupak dodjele na predmetnom Pozivu produžen do 1. siječnja 2024. godine.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posljednje ažuriranje: 04.12.23, 15:09

OBAVIJEST 9. studenog 2023. godine - Produljenje roka za dovršetak postupka dodjele


Sadržaj:

Poštovani,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“, C3.2.R3-I1.01 (u daljnjem tekstu: Poziv) na središnjoj internetskoj stranici Mehanizma za oporavak i otpornost. Rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 31. siječnja 2023. godine.

 

Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva traje maksimalno devedeset (90) kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu u opravdanim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele.

 

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas kako je postupak dodjele na predmetnom Pozivu produžen do 1. prosinca 2023. godine.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posljednje ažuriranje: 09.11.23, 13:15

OBAVIJEST 8. prosinca 2022. Iskazivanje neizravnog troška unutar Prijavnog obrasca


Sadržaj:

Naznačujemo da prilikom popunjavanja projektne prijave u kartici Proračuna nije potrebno koristiti ograničenje "Neizravni troškovi". Neizravni troškovi se računaju automatski po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. 

Posljednje ažuriranje: 08.12.22, 15:49

OBAVIJEST 25. studenog 2022. Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.01).

 

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivost poreza na dodanu vrijednost te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 31. siječnja 2023. godine. Ostale izmjene uglavnom su tehničke prirode, predstavljaju pojašnjenja temeljem postavljenih pitanja prijavitelja ili se odnose na usklađivanje sa zakonskim izmjenama.

 

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

Ø  Upute za prijavitelje – izmijenjena su poglavlja 1.2, 1.3, 2.2, 2.10., 2.11., 3.1., 3.2., 4.4.:

-          poglavlja 1.2., 2.11. i 4.4. - izmijenjena je prihvatljivost PDV-a na način da se PDV sada prihvatljiv za prijavitelje/korisnike koji nemaju pravo ostvariti odbitak za PDV (nemaju pravo nadoknade PDV-a);

-          poglavlja 1.3. i 2.10. - uz iznose u HRK dodani su iznosi u EUR;

-          poglavlje 1.2. - dodani su obavezni pokazatelji na razini investicije te je dodano pojašnjenje vezano za pokazatelj Ab1;

-          poglavlje 2.2. - dopuna tj. pojašnjenje vezano za privatne istraživačke organizacije i partnerstvo na projektu;

-          poglavlje 2.10. - izmjena troška vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva na način da navedeni trošak ne smije biti veći od 20% prihvatljivih troškova projekta;

-          poglavlja 3.1. i 3.2. - izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga sa 30. studenog 2022.g. na 31. siječnja 2023.g. kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena pripremiti projektnu prijavu sukladno predloženim izmjenama;

-          dodatak 1. Strateški i zakonodavni okvir – ažuriran naziv Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

 

Ø  Uveden je dodatni Obrazac 10. Izjava prijavitelja o (ne)povrativosti PDV-a, sukladno izmjenama u UzP

Ø  Prilog 4. izmijenjen sukladno Uputama za prijavitelje

Ø  Prilog 9. - pojašnjeno da se kod izračuna temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku radi o bruto 1 prosjeku plaća

Ø  Prilog 10. - izmijenjena osnovica u skladu sa zakonskim izmjenama osnovice plaće

 

 

Prijavni obrazac :

Ø  U kartici Prilozi > Projektna dokumentacija > Primjenjivo za sve, dodan je Obrazac 10. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a (dozvoljeni tip dokumenta: PDF)

Ø  U kartici Prilozi > Ostala dokumentacija > Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja – dozvoljeni tipovi dokumenta: PDF, Excel

Ø  prilikom popunjavanja proračuna nije potrebno koristiti ograničenje "Neizravni troškovi" budući se isti računaju automatski po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. 

 

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

Posljednje ažuriranje: 25.11.22, 13:15

Povećanje osnovica plaća - ažurirani iznosi za izračun standardne veličine jediničnog troška plaće osoblja za javne istraživačke organizacije


Sadržaj:

Vlada Republike Hrvatske na 162. sjednici, održanoj 31. listopada 2022. godine, usvojila je zaključke o povećanju osnovica plaća zaposlenih u javnom i državnom sektoru: Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

 

Temeljem navedenog, prilikom izračuna standardne veličine jediničnog troška plaće osoblja za javne istraživačke organizacije (Prilog 10.), prijavitelji na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01) trebaju koristiti ažurirane iznose kako su navedeni u tablici koja se nalazi u prilogu ove objave.

Posljednje ažuriranje: 11.11.22, 13:49


Održana informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“.


Sadržaj:

U petak 21. listopada, putem Zoom platforme održana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“. Na radionici je sudjelovalo preko 150 potencijalnih prijavitelja kojima je prezentiran novi programski okvir, Poziv te provedba projekta.

Prezentaciju s radionice možete preuzeti ovdje.

Posljednje ažuriranje: 24.10.22, 09:40


Održavanje online info radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)


Sadržaj:

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta ” održat će se 21. listopada 2022. godine u 10h. Radionica će se održati putem platforme Zoom.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Planirano trajanje radionice je 2 sata, od 10h do 12h.

Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po prijavitelju/partneru. Molimo prijave na informativnu radionicu izvršiti do četvrtka, 20. listopada 2022. do 12h na adresu elektroničke pošte poc@mzo.hr.

Na mrežnoj stranici https://mzo.gov.hr/  bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.

Posljednje ažuriranje: 12.10.22, 10:11