Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Dokazivanje inovativnog koncepta

Kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.01

Kategorije

 • Sva pitanja (238)
 • Prihvatljivost prijavitelja (33)
 • Prihvatljivost projekta (9)
 • Prihvatljivost troškova (72)
 • Prihvatljivost aktivnosti (16)
 • Ostalo (108)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 27tRckMa DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.08.22, 08:44

  Poštovani,

  Vidio sam na raznim stranicama da se mogu dobiti bespovratna sredstva putem EU fondova za dokazivanje inovativnog koncepta. Negdje piše da samo mogu sudjelovati mikro, mala i srednja poduzetništva, a negdje piše da mogu sudjelovati i fizičke osobe – građani. Zanima me šta je od tog točno tj. zanima me ovo drugo, da li ja kao ''obična osoba'', građanin koji nema firmu mogu podnijeti zahtjev ili to mogu samo firme?

  Ako je to samo za firme, da li onda kada bi otvorio j.d.o.o mogao sudjelovati?

  Lp,
  Domagoj Filić

  Poštovani,

   

  u okviru Poziva „Dokazivanje inovativnog koncepta“, kao što je navedeno u poglavlju 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Uputa za prijavitelje, prihvatljivi prijavitelj je onaj koji zadovoljava definiciju mikro, malog ili srednjeg poduzeća (sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014) ili je istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja (sukladno Uredbi 651/2014).

   

  Fizičke osobe stoga nisu prihvatljivi prijavitelji.

  Vezano za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.),  Pozivom nisu definirana ograničenja koja se odnose na takav tip društva.

   

  Napominjemo da je prihvatljivost prijavitelja predmet provjere tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava te Nadležno tijelo ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, a u interesu jednakog tretmana projektnih prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 29.08.22, 15:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 27S9cZbo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.09.22, 16:09

  Poštovani,

  da li je za ovaj poziv prihvatljiv znanstveno-istraživački projekt koji se temelji na preliminarnim rezultatima prethodnog projekta, a potrebuje financijsku potporu, kako bi se obim znanstvenih istraživanja bitno povećao u svrhu potencijalne priprave komercijalnog proizvoda?

  Poštovana,

   

  u interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne daje prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću projekta.

   

  Upućujemo Vas na poglavlje 1.2. Uputa za prijavitelje, gdje stoji da je predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

  Upućujemo Vas i na poglavlje 2.7. Prihvatljive aktivnosti projekta koje navodi da se projektom moraju primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja.

  Osim toga, jedan od uvjeta prihvatljivosti projekta je onaj da provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga (poglavlje 2.6).

  DATUM ODGOVORA: 20.09.22, 13:56

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 27rig8oU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 31.08.22, 10:59

  U popisu Neprihvatljivih troškova naveden je Porez na dodanu vrijednost (PDV). Zar sav PDV predstavlja neprihvatljiv trošak ili samo PDV koji je povrativ?

  Poštovana,

  porez na dodanu vrijednost u cijelosti je neprihvatljiv trošak u okviru ovog Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 05.09.22, 16:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 27k5z6v9 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.09.22, 14:17

  Poštovani, 

  Molimo za pojašnjenje u nastavku vezano za prijavitelja koji je poduzeće koji projekt provodi samostalno.

  Na str.18. UzP-a navedeno je sljedeće vezano za aktivnosti iz Grupe C: Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom: "Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati aktivnosti iz Grupe C."

  Na str.20. UzP-a navedeno je da pod kategoriju Potpore za istraživanje i razvoj pripadaju "Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom."

  Molim za pojašnjenje je li nužno da prijavitelj provodi Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom isključivo ugovaranjem Prepoznatog centra ili smije ugovoriti drugog izvođača koji nije Prepoznati centar?

  Hvala, lijep pozdrav.

  Poštovana,

   

  prijavitelj koji je poduzeće, a želi ugovoriti aktivnost iz Grupe C, na raspolaganju ima slijedeće troškove:

  a)       trošak savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom (uz napomenu da ukupan iznos troška usluga podrške Prepoznatih centara ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta) u skladu s Pravilima za NOJN

  b)       trošak vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškove provjere i zaštite intelektualnog vlasništva (uz napomenu da navedeni troškovi ne smiju biti veći od 20% dodijeljenih bespovratnih sredstava), za koje nije definiran davatelj usluge.

  DATUM ODGOVORA: 16.09.22, 13:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 27wMRvpJ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.08.22, 09:39

  Poštovani,

  prepoznati centar koji ne zadovoljava definiciju „organizacije za istraživanje i širenje znanja određenu u Uredbi 651/2014, 2. članku, točki 83.“ prijavljuje se na javni poziv Dokazivanje inovativnog koncepta u partnerstvu s javno istraživačkom organizacijom.

  Da li se potpora koju takav prepoznati centar ostvaruje smatra državnom potporom ili ne predstavlja državnu potporu?

  Da li takav prepoznati centar ostvaruje pravo na intenzitet potpore za troškove prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima koji može dosegnuti 100% prihvatljivih troškova projekta kao što je navedeno u paragrafu 2. točke 2.12. Vrsta i intenzitet potpore?

  Poštovani,

   

  kao što je navedeno u poglavlju 2.12. Uputa za prijavitelje na str. 25,  bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

   

  Stoga partneri koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja ne mogu ostvariti pravo na intenzitet potpore koji može dosegnuti 100%, nego mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore kako slijedi:

  Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

  •             Mikro i mala poduzeća – 70%;

  •             Srednja poduzeća – 60%,

  a prema vrstama troškova navedenima u poglavlju 2.10., str. 23. (podnaslov Prihvatljive kategorije troškova partnera).

  DATUM ODGOVORA: 29.08.22, 15:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 27ufhDro DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.08.22, 08:30

  Poštovani,

  Mi smo poduzetnička potporna institucija u ulozi prepoznatog centra pa prema uvjetima  Poziva ne pripadamo u kategoriju „organizacija za istraživanje i širenje znanja“. Budući da mi predstavljamo „partnere koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja“ primjenjuju li se na nas intenziteti potpora navedeni u zadnjoj stavci točke 2.12 Poziva?  Ako je tako, u koju kategoriju poduzetnika pripadamo prema veličini ako smo prema broju zaposlenih (6) i ostalim pokazateljima mikro poduzeće, ali smo ujedno u vlasništvu županije?

  Nadalje, ako se na nas gleda kao na poduzetnike u ulozi prepoznatog centra, znači li to da imamo pravo na najviše 7% iznosa ukupno prihvatljivih troškova projekta za pokrivanje naših troškova ili nam se još na tih 7% obračunava 70% intenziteta pa u tom slučaju imamo pravo na ukupno 70% od 7% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Na primjer, ako bi ukupni prihvatljivi troškovi projekta bili 600 000,00 kn, na troškove aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom (koje bi mi kao Prepoznati centar odrađivali u partnerstvu s prijaviteljem) otpada max. 7% (42.000,00 kn). Predstavlja li tih 7% ukupna bespovratna sredstva na koja imamo pravo za pokrivanje troškova ili predstavlja ukupne prihvatljive troškove na koje će se primijeniti stopa intenziteta od 70%, što znači da bi imali pravo na ukupno 29.400,00 kn bespovratnih sredstva za pokriće troškova?

  Ako kao Prepoznati centar, za određeno poduzeće odrađujemo aktivnosti iz grupe C koje se odnose na upravljanje inovacijskim ciklusom, jesmo li onda mi partneri poduzeću/prijavitelju ili smo čisto podizvođači. Drugim riječima, koja je naša uloga?

  I posljednje, trebamo li za odrađene sate na kojima će se temeljiti troškovi osoblja voditi evidenciju radnih sati i ako da, u kojem obliku će se ta evidencija voditi?

  Lp.,

  Poštovani,

   

  kao što je navedeno u poglavlju 2.12. Uputa za prijavitelje na str. 25,  bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu i tada partneri mogu dobiti bespovratna sredstva prema intenzitetima za određene vrste potpore kako slijedi:

  Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):

  •             Mikro i mala poduzeća – 70%;

  •             Srednja poduzeća – 60%,

  a prema vrstama troškova navedenima u poglavlju 2.10., str. 23. (podnaslov Prihvatljive kategorije troškova partnera).

   

  U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja i partnera, kao ni vezano uz određivanje kategorije veličine poduzeća. Vezano za tumačenje veličine poduzeća, upućujemo vas na Prilog I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i na praktični „Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća“ Europske komisije:

  https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Vodiczakorisnikeodefinicijimalihisrednjihpoduzeca.pdf

  Ako je Prepoznati centar partner na projektu, ukupan iznos njegovih prihvatljivih troškova ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta, a ako ujedno ne zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja na ovom Pozivu, kao što je gore navedeno, na troškove navedene u poglavlju 2.10., str. 23. (podnaslov Prihvatljive kategorije troškova partnera), primjenjuje se i odgovarajući intenzitet, s obzirom na kategoriju poduzeća u koju pripada.

   

  Ako je prijavitelj poduzeće, tada ono projekt provodi samostalno. Poduzeće kao prijavitelj tada, između ostalih, ima pravo na troškove savjetodavnih usluga za upravljanje inovacijskim ciklusom koje će nabaviti od Prepoznatog centra. Prepoznati centar u tom slučaju nije partner na projektu, nego vanjski pružatelj usluga.

   

  Vezano za posljednje pitanje, u slučaju kada je Prepoznati centar partner na projektu, Partner je obvezan čuvati dokumentaciju koja se odnosi na izravne troškove osoblja,  među kojima su i evidencije radnog vremena, odnosno osoblje zaposleno na projektu je obvezno voditi evidenciju radnih sati. Oblik evidencije nije propisan, no evidencija svakako mora biti ovjerena od strane institucije.

  DATUM ODGOVORA: 05.09.22, 16:20

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 27NLIC5p DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.09.22, 13:29

  Poštovani,

  molim informaciju je li prihvatljiv prijavitelj poduzeće koje je osnovano mjesec dana prije podnošenja projektne prijave?

  Poštovana,

  vezano za trenutak osnivanja poduzeća prijavitelja, Pozivom nije određeno koliko dugo poduzeće mora postojati prije podnošenja projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 20.09.22, 13:59

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 278VBRN0 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.09.22, 12:50

  U Uputama za prijavitelje, Točka 2.11. Neprihvatljivi troškovi naveden je Porez na dodanu vrijednost (PDV) kao neprihvatljiv.

  Vrijedi li to i za PDV koji je nepovrativ? (Npr. za trgovačko društvo koje nije u sustavu PDV-a)

  Hvala.

  Poštovani,

  da, odredba o neprihvatljivosti troška PDV-a iz poglavlja 2.11. Uputa za prijavitelje se odnosi i na PDV koji je nepovrativ.

  DATUM ODGOVORA: 05.09.22, 16:29

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 278QgD7H DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.09.22, 15:02

  U uputama za prijavitelje pieše: "U okviru praćenja i vrednovanja projektnih postignuća, uzimat će se u obzir neizvjesnost postizanja rezultata u fazi prijave projekta povezana s tipom projekata koji će se financirati ovim Pozivom."

  Molimo Vas pojašnjenje da li to znači da će se prilikom evaluacije projekata ocjenjivati da li projekt ima određeni tehnološki rizik? Ako da, zašto isto nije navedeno u kriterijima PTT evaluacije?

  Molimo vas da detaljno pojasnite na koji način će se u fazi prijave projekta uzimati u obzir neizvjesnost postizanja rezultata te što znači neizvjesnost povezana s tipom projekta?

  Poštovana,

   

  navedena rečenica znači da će se prilikom praćenja i vrednovanja projektnih postignuća uzeti u obzir priroda i tip projekta koji je predviđen pozivom, odnosno činjenica se radi o projektima u kojima se provodi dokazivanje koncepta, a koji u konačnici može biti dokazan, djelomično dokazan ili nepotvrđen. U slučaju da provedba projekta, uz provođenje svih aktivnosti predviđenih pozivom, pokaže da koncept nije potvrđen, projekt neće ispuniti pokazatelje ishoda i učinka, no projekt zbog toga neće trpiti sankcije ili financijske korekcije jer se uzima u obzir da projektni prijedlozi u sebi sadrže određeni rizik.

  Navedeno nije povezano s procjenom projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom.

  DATUM ODGOVORA: 16.09.22, 13:34

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 27ltDR5p DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.08.22, 09:48

  1.     Prema UzP jedina uloga Prepoznatih centara vezano uz projekte koje MSP-ovi provode samostalno je pružanje savjetodavnih usluga za upravljanje inovacijskim ciklusom, ali isključivo kao vanjski pružatelji usluga, molimo pojašnjenje.

  2.     Molimo pojasnite navedeno uz kategorije troškova za MSP-ove:

  Troškovi amortizacije prihvatljivi su samo ukoliko javna bespovratna sredstva nisu doprinijela stjecanju amortizirane imovine.

   

  Poštovana,

  slijede odgovori:

   

  1. Tako je, u situaciji kada mikro, malo ili srednje poduzeće provodi projekt kao prijavitelj, provodi ga samostalno. U tom slučaju kao prijavitelj ima pravo na troškove savjetodavnih usluga za upravljanje inovacijskim ciklusom koje će nabaviti od Prepoznatog centra i koji će dakle u tom slučaju biti vanjski pružatelj usluga.

  2. Navedena izjava (poglavlje 2.10. Uputa za prijavitelje, podnaslov  Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja, točke 1.A.4.) znači da su za MSP-ove u ulozi prijavitelja na projektu prihvatljivi troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, no samo ako za stjecanje te opreme nisu korištena javna bespovratna sredstva. U suprotnom tj. ako je određena oprema prethodno nabavljena javnim bespovratnim sredstvima, amortizacija te opreme nije prihvatljiv trošak po ovom Pozivu.

  DATUM ODGOVORA: 05.09.22, 16:22


1-10 od 238 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.