Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1

Kod poziva: NPOO.C1.6.R1-I1.01

Broj vaučera: 1

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 05.10.22, 10:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.22, 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.03.23, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Pitanja i odgovori (279)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog poziva je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture.

Cilj ovog poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

- oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,

- poticanje održivih oblika turizma

- razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.


Predmet ovog poziva

Razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost. Ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti, s ciljem povećanja njezine kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom i smanjenja prekomjernog turizma.

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se dodatno poticati ulaganja u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

U kategoriji Indeksa turističke razvijenosti (ITR) 1 potiču se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ako ne dolazi do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta.

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

- Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,

- Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,

- Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Ukupna bespovratna sredstva: 24.553.719,56 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.061.782,47 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.636.140,42 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

S obzirom da je  2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. te da je izmjenama u točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva u dijelu koji se odnosi na državne potpore dodan dio teksta:“ Iznos sufinanciranja za projekte koji ne sadržavaju državnu potporu  iznosi  100% prihvatljivih troškova za projekte ne ostvaruju neto prihode. U slučaju da se radi o projektu koji ostvaruje neto prihode (ovo se odnosi samo na učinke od investicijskih ulaganja iz projekta), iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje izračunom financijskog jaza (eng. funding gap) između prihvatljivih troškova i neto prihoda (operativna dobit). Operativna dobit se za promatrano razdoblje mora svesti na sadašnju vrijednost i oduzeti od diskontiranih prihvatljivih  troškova ulaganja. Pri izračunu operativne dobiti u obzir se uzima i ostatak vrijednosti. U skladu s dosadašnjom praksom za projekte sufinancirane iz ESI fondova, za potrebe izračuna operativne dobiti, prihvaća se diskontna stopa od 4%.“ Budući da ove izmjene zahtijevaju prilagodbu dokumentacije (prijavni obrazac, studija izvedivosti i sl.) potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 3. Izjava partnera

 • Obrazac 9. Izjava prijavitelja_partnera o kapacitetima u ITR1

 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava .

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.01.23, 22:29

Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 3. Izjava partnera

 • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a

 • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti

 • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava

 • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave

 • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

 

Posljednje ažuriranje: 12.01.23, 14:12

Izmjena Obrasca 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1. izmjena Poziva


Sadržaj:

Ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo turizma i sporta 5. prosinca 2022. godine izvršilo izmjenu Obrasca 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1. izmjena Poziva na način da je učitana ispravna verzija dokumenta. Dokument je učitan pod nazivom Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1.1. izmjena Poziva_.

Posljednje ažuriranje: 05.12.22, 14:12

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja

 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera

 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova

 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 02.12.22, 18:44

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01) održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2022. godine s početkom u 11.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 10. studenog 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/3twMTVNS83sAu7xe6.

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.

Posljednje ažuriranje: 14.11.22, 14:04