Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Izrada strategija zelene urbane obnove

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 30.09.22, 09:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 31.10.22, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.22, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (21)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovoga Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za izradu Strategija zelene urbane obnove.

Ukupna bespovratna sredstva: 2.529.863,71 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.272,28 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 33.180,70 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Jedinice lokalne samouprave

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacija za prijavitelje - Razdoblje provedbe projekta


Sadržaj:

U tijeku je priprema i donošenje Odluka o financiranju za prihvatljive projektne prijedloga s rezervne liste u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada strategija zelene urbane obnove“ (kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01). Postupak dodjele za sve projektne prijedloge nastavlja se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni, u odnosu na uvjete u već objavljenom Pozivu. Nakon donošenja Odluka o financiranju slijedi priprema i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela provodi postupak pripreme Ugovora i usuglašavanja s Korisnikom i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Nadležnog tijela.

 

U sklopu pripreme Ugovora, definirat će se razdoblje provedbe projekta, koje podrazumijeva datum početka i predviđenog završetka provedbe projekta. Za projekte za koje se donese Odluka o financiranju, razdoblje provedbe projekta počinje od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. veljače 2021. godine, do završetka svih predmetnih aktivnosti,  odnosno najkasnije do 30. svibnja 2025. godine. Početkom provedbe projekta smatra se zakonski obvezujuća obveza za naručivanje dobara ili usluga ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim (npr. potpis ugovora s dobavljačem, izdavanje narudžbenice, itd.).

 

Prijavitelj je dužan dostaviti Odluku o donošenju Strategije donesenu od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili Grada Zagreba, presliku usvojene Strategije te Izvješće o doprinosu Strategije ciljevima reforme C7.2. R2 i C7.2. R3 (C6.1. R5) „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, najkasnije do 30. svibnja 2025. godine

Razdoblje provedbe pojedinačnih projekata unutar Poziva bit će dodatno definirano u Ugovoru.

Posljednje ažuriranje: 07.03.24, 09:32

Informacija za korisnike Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine trenutno izrađuje Registar zelene infrastrukture (dalje: Registar ZI), novi modul Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), koji će omogućiti unos, održavanje i analizu podataka o zelenoj infrastrukturi za urbana područja u Republici Hrvatskoj te unos prostornih podataka iz Strategija zelene urbane obnove. Završetak izrade Registra ZI te njegova puna funkcionalnost predviđa se za kraj prve polovice 2024. godine. Obveznici unosa u Registar ZI biti će jedinice lokalne samouprave, a u drugoj polovici 2024. godine Ministarstvo će za obveznike unosa podataka započeti s edukacijama na području cijele RH putem radionica i konferencija.

Unos podataka u Registar ZI previđen je sukladno Tipologiji zelene infrastrukture, koju je Ministarstvo izradilo u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar. Tipologija je opisana u Priručniku o primjeni zelene infrastrukture koji se nalazi u prilogu / na poveznici https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/NPOO/zelena_buducnost/2023_12_12_Prirucnik_o_primjeni_zelene_infrastrukture.pdf. Definirane su 22 tipologije planski osmišljenih otvorenih prostora, zelenih i plavih površina, koje čine zelenu infrastrukturu u građevinskim područjima.

Jedinicama lokalne samouprave se preporučuje Strategije zelene urbane obnove izraditi sukladno navedenoj Tipologiji zelene infrastrukture te se također preporučuje od izrađivača Strategije zatražiti da se podaci prilagode prostorno i atributno te dostave u otvorenom GIS obliku/formatu (GDB ili shp). Navedeno će jedinicama lokalne samouprave omogućiti brže i lakše unošenje podataka u Registar ZI.

 

Također, u svrhu izrade kvalitetnih Strategija zelene urbane obnove ključno je u stručni tim Izrađivača Strategija zelene urbane obnove uključiti struke upoznate sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima (urbanisti, arhitekti, krajobrazni arhitekti, geodeti, građevinari).

Posljednje ažuriranje: 04.03.24, 10:06

Povećana alokacija za izradu Strategija zelene urbane obnove


Sadržaj:

Odlukom ministra od 29. siječnja 2024. godine povećana je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan sa 508.527,44 eura za dodatnih 2.021.336,27 eura.

Podsjećamo, I. Odlukom o povećanju alokacije predmetnog Poziva, koju je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio dana 19. prosinca 2022. godine, iznos dostupnih bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva povećan je sa 331.807,02 eura na 508.527,44 eura, čime je osigurano sufinanciranje 19 prihvatljivih projektnih prijedloga.

U okviru predmetnog Poziva, pristiglo je 96 projektnih prijedloga, a povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje preostalih 75 prihvatljivih projektnih prijedloga s rezervne rang liste Odbora za odabir projekata.

Također, dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva te podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Posljednje ažuriranje: 30.01.24, 15:16

INFORMACIJA: Četvrta informativna radionica- Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama


Sadržaj:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, a 1. izmjenom Poziva rok za podnošenje projektnih prijedloga produljen je do 31. prosinca 2023. godine.

 

Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva, Ministarstvo će u srijedu 25. listopada 2023. godine s početkom u 10:00 sati održati četvrtu informativnu radionicu putem platforme Microsoft Teams.  

 

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.


Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr

Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja/naziv prijavitelja

·         e-mail

·         telefon

Napominjemo kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Smatra se da ste prijavom na radionicu ujedno izrazili suglasnost na navedeni način korištenja podataka.

Posljednje ažuriranje: 04.10.23, 13:01

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 27. listopada 2022. godine objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

Napravljene su manje izmjene tehničke prirode, vezano uz usklađenje s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17).

 

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje

  • Sažetak Poziva

  • Aneks 1_Smjernice za izradu Strategija

 

Novi dokumenti u kojima su napravljene izmjene imaju sufiks 1. izmjena, a u dokumentu Popis izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.

Posljednje ažuriranje: 21.09.23, 14:20

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izrada strategija zelene urbane obnove“, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., možete pogledati u priloženom PDF dokumentu.

Posljednje ažuriranje: 16.06.23, 11:41


OBAVIJEST, REZERVNA LISTA


Sadržaj:

Vezano za status projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01, u ovom trenutku svi prijavitelji su primili informaciju o statusu svojih projektnih prijedloga.

 

Dana 19. prosinca 2022. godine, osigurana su dodatna sredstva namijenjena za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava i o tome su obaviješteni oni prijavitelji kojima su sredstva odobrena. Ukupno je odabrano 19 projektnih prijedloga koji su trenutno u fazi sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Preostali projektni prijedlozi koji se nalaze na rezervnoj listi (77 projektnih prijedloga) će biti obaviješteni o novom statusu putem sustava eNPOO, ukoliko dođe do promjena, odnosno ukoliko dođe do dodatnog povećanja alokacije. 

Posljednje ažuriranje: 29.03.23, 12:45

Obavijest o povećanju alokacije Poziva


Sadržaj:

U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 2.500.000,00 kuna na 3.831.500,00 kuna. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Posljednje ažuriranje: 22.12.22, 13:32

Obavijest o zatvaranju Poziva


Sadržaj:

Zagreb, 30. studenoga 2022. – Istekom roka za podnošenje projektnih prijedloga zatvoren je Poziv za Izradu strategija zelene urbane obnove (NPOO.C6.1.R5.01).

Prijavitelji će biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.

Posljednje ažuriranje: 01.12.22, 12:45

Održana treća informativna radionica u sklopu Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

U četvrtak, 27. listopada, održana je treća, ujedno i zadnja informativna radionica namijenjena jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.

Na radionici je sudjelovalo preko 30 potencijalnih prijavitelja kojima su službenici Ministarstva graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine prezentirali Poziv. Posebni fokus radionice bio je na elementima poziva u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troška te kriterija odabira.

Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima biti će moguća od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati, dok je krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Dodatne informacije dostupne su na poveznici https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/odrzana-treca-informativna-radionica-u-sklopu-poziva-izrada-strategija-zelene-urbane-obnove/14905

Posljednje ažuriranje: 27.10.22, 14:23

Održana druga informativna radionica u sklopu Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

U srijedu, 19. listopada, putem platforme Microsoft Teams održana je druga informativna radionica namijenjena jedinicama lokalne samouprave i gradu Zagrebu.

Na radionici je sudjelovalo preko 50 potencijalnih prijavitelja kojima su službenici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prezentirali Poziv. Posebni fokus radionice je na elementima poziva u vezi s prihvatljivošću prijavitelja, projekta, aktivnosti ili troška te kriterija odabira.

U planu je odražavanje još jedne radionice, 27. listopada 2022. godine (četvrtak), u 10:00h.

Prijave za sudjelovanje se šalju putem e-pošte na mail adresu: zelena@mpgi.hr.

Posljednje ažuriranje: 19.10.22, 13:59

Održana prva informativna radionica u sklopu Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

U utorak, 11. listopada, putem platforme Microsoft Teams održana je prva od tri najavljene informativne radionice u sklopu Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

Sudionicima radionice odnosno potencijalnim prijaviteljima Poziv su prezentirali službenici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznici https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/odrzana-prva-informativna-radionica-u-sklopu-poziva-izrada-strategija-zelene-urbane-obnove/14868.

 

Iduće radionice se održavaju prema slijedećem rasporedu:

 

  • 19. listopada 2022. godine (srijeda), u 10:00h - POPUNJENO

  • 27. listopada 2022. godine (četvrtak), u 10:00h

Posljednje ažuriranje: 17.10.22, 10:08

Kreću radionice za Poziv „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održati će tri informativne radionice.

Radionice će se održavati putem platforme Microsoft Teams te su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.

Informativne radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

·         11. listopada 2022. godine (utorak), u 10:00h - POPUNJENO

·         19. listopada 2022. godine (srijeda), u 10:00h - POPUNJENO

·         27. listopada 2022. godine (četvrtak), u 10:00h

 

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave šalju na e-poštu zelena@mpgi.hr

Ističemo da ćemo prijave zaprimati do popunjenja kapaciteta. Sudionici će potvrdu o sudjelovanju na radionici dobiti putem maila.

Posljednje ažuriranje: 17.10.22, 10:08