Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2

Kod poziva: NPOO.C1.6.R1-I1.01

Broj vaučera: 2

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 05.10.22, 10:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.22, 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.02.23, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Pitanja i odgovori (131)


Svrha ovog poziva

Svrha ovog poziva je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture.

Cilj ovog poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

- oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,

- poticanje održivih oblika turizma

- razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.


Predmet ovog poziva

Razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost. Ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti, s ciljem povećanja njezine kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom i smanjenja prekomjernog turizma.

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se dodatno poticati ulaganja u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

U kategoriji Indeksa turističke razvijenosti (ITR) 1 potiču se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ako ne dolazi do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

- Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,

- Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,

- Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Ukupna bespovratna sredstva: 280.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Izmjena Obrasca 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1. izmjena Poziva


Sadržaj:

Ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo turizma i sporta 5. prosinca 2022. godine izvršilo izmjenu Obrasca 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1. izmjena Poziva na način da je učitana ispravna verzija dokumenta. Dokument je učitan pod nazivom Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1.1. izmjena Poziva_.

Posljednje ažuriranje: 05.12.22, 14:13

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 2 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 2 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

  • Upute za prijavitelje

  • Obrazac 2. Izjava prijavitelja

  • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera

  • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova

  • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 2.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

Posljednje ažuriranje: 02.12.22, 18:49

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01) održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2022. godine s početkom u 11.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 10. studenog 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/3twMTVNS83sAu7xe6.

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.

Posljednje ažuriranje: 14.11.22, 14:04