Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 3

Kod poziva: NPOO.C1.6.R1-I1.01

Broj vaučera: 3

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 05.10.22, 10:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 07.11.22, 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.03.23, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Pitanja i odgovori (94)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog poziva je smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima povećanjem privlačnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, povećanjem njihove kvalitete i produljenjem sezone te poticati razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture.

Cilj ovog poziva je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

- oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,

- poticanje održivih oblika turizma

- razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.


Predmet ovog poziva

Razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista s potencijalom za razvoj posebnih oblika turizma, koji mogu generirati višu dodanu vrijednost. Ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti, s ciljem povećanja njezine kvalitete, smanjenja utjecaja na okoliš te održivog upravljanja destinacijom i smanjenja prekomjernog turizma.

Ulaganja u okviru ovog Poziva ovisit će o indeksu turističke razvijenosti na način da će se dodatno poticati ulaganja u slabije razvijena turistička područja izvan glavnih turističkih i obalnih područja.

U kategoriji Indeksa turističke razvijenosti (ITR) 1 potiču se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu ako ne dolazi do povećanja prihvatnih i/ili smještajnih kapaciteta

U sklopu ove investicije, ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

- Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,

- Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,

- Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Ukupna bespovratna sredstva: 61.716.105,91 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.194.505,28 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 17.253.965,09 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
 • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacije o potpisanim dodatnim ugovorima po Pozivu „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01)


Sadržaj:

Popis dodatno ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01) GRUPA 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Posljednje ažuriranje: 03.05.24, 10:18


Informacije o potpisanim dodatnim ugovorima po pozivu „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01)


Sadržaj:

Popis dodatno ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01) GRUPA 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Posljednje ažuriranje: 05.04.24, 13:44


Informacije o potpisanim ugovorima po pozivu ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01)


Sadržaj:

Popis ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01) Grupa 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Posljednje ažuriranje: 28.03.24, 12:55


Povećanje iznosa sredstava za ugovaranje projekata za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ Grupa 3


Sadržaj:

Odlukom Vlade Republike Hrvatske povećava se iznos bespovratnih sredstava za 60.000.000,00 EUR za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ unutar Grupe 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma. Ukupni iznos sredstava za Grupu 3 nakon povećanja iznosi 121.716.105,91 EUR.

Uspješna implementacija infrastrukturnih projekata u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma posebno je značajna budući da doprinosi rješavanju problema sezonalnosti i povećanju razine dodane vrijednosti kao i razvoja turizma na kontinentu te je poticanje razvoja turizma s posebnim naglaskom na zdravstveni turizam jedan o prioriteta definiranih u Programu Vlade RH 2021. -2024. i naglašen je kao jedan od ključnih turističkih proizvoda u Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Posljednje ažuriranje: 15.02.24, 15:11

PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJAVA


Sadržaj:

Podsjećamo kako je rok za podnošenje projektnih prijava 1. ožujka do 12.00 sati, stoga je važno voditi računa o tome da su osigurani tehnički preduvjeti (npr. brzina internetske veze) za podnošenje projektne prijave kako ne bi došlo do prekida/poteškoća prilikom podnošenja istih. Također skrećemo pozornost da je potrebno osigurati dovoljan vremenski period za prijavu, pritom uzevši u obzir zadane rokove.

Ministarstvo turizma i sporta kao nadležno tijelo ne odgovara po bilo kojoj osnovi u odnosu na svako postupanje ili propuštanje postupanja prijavitelja koje bi zbog opisanih okolnosti dovelo do potencijalne nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca ili nemogućnosti pravovremenog podnošenja Prijavnog obrasca, ili nemogućnosti podnošenja Prijavnog obrasca u punom opsegu, odnosno za bilo koju štetu ili izgubljenu korist koja bi potencijalno prijavitelju nastala.

Posljednje ažuriranje: 28.02.23, 13:50

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

S obzirom da je  2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. te da je izmjenama u točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva u dijelu koji se odnosi na državne potpore dodan dio teksta:“ Iznos sufinanciranja za projekte koji ne sadržavaju državnu potporu  iznosi  100% prihvatljivih troškova za projekte ne ostvaruju neto prihode. U slučaju da se radi o projektu koji ostvaruje neto prihode (ovo se odnosi samo na učinke od investicijskih ulaganja iz projekta), iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje izračunom financijskog jaza (eng. funding gap) između prihvatljivih troškova i neto prihoda (operativna dobit). Operativna dobit se za promatrano razdoblje mora svesti na sadašnju vrijednost i oduzeti od diskontiranih prihvatljivih  troškova ulaganja. Pri izračunu operativne dobiti u obzir se uzima i ostatak vrijednosti. U skladu s dosadašnjom praksom za projekte sufinancirane iz ESI fondova, za potrebe izračuna operativne dobiti, prihvaća se diskontna stopa od 4%.“ Budući da ove izmjene zahtijevaju prilagodbu dokumentacije (prijavni obrazac, studija izvedivosti i sl.) potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 3. Izjava partnera

 • Obrazac 9. Izjava prijavitelja_partnera o kapacitetima u ITR1

 • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 20.01.23, 22:32

Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 3. Izjava partnera

 • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV – a

 • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti

 • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava

 • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave

 • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

 

 

Posljednje ažuriranje: 12.01.23, 14:15

Izmjena Obrasca 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1. izmjena Poziva


Sadržaj:

Ovim putem vas obavještavamo da je Ministarstvo turizma i sporta 5. prosinca 2022. godine izvršilo izmjenu Obrasca 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1. izmjena Poziva na način da je učitana ispravna verzija dokumenta. Dokument je učitan pod nazivom Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja_partnera_1.1. izmjena Poziva_.

Posljednje ažuriranje: 05.12.22, 14:13

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje

 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja

 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera

 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova

 • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 3.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

Posljednje ažuriranje: 02.12.22, 18:52

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01)


Sadržaj:

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01) održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2022. godine s početkom u 11.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 10. studenog 2022. godine u 12 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/3twMTVNS83sAu7xe6.

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.

Posljednje ažuriranje: 14.11.22, 14:04