Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova višestambenih zgrada

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 01.04.22, 13:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.05.22, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.08.22, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (395)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada.

Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.


Predmet ovog poziva

Predmet Poziva je energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama neoštećenima u potresu.

Ovim Pozivom pružat će se potpora u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, odnosno podupirat će se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije obnovljenih zgrada, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).  

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, br. 143/21):

·  Integralna energetska obnova,

·  Dubinska obnova,

·  Sveobuhvatna obnova - koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa (treba se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće) prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva.

Ukupna bespovratna sredstva: 65.581.520,15 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 19.908,42 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.919.901,79 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Građani

Sažetak


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

PAŽNJA: Obavezno pogledajte projektni pretinac!


Sadržaj:

Obavještavamo sve prijavitelje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01, objavljenog 1. travnja 2022. godine i zatvorenog 2. kolovoza 2022. godine, sufinanciranog iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru inicijative 6. Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada NPOO-a, da OBAVEZNO PROVJERE PROJEKTNE PRETINCE SVOJIH PROJEKATA.

Naime, tijekom današnjeg dana upućena im je obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela o rezultatima Faze 2. postupka dodjele bespovratnih sredstava - Ocjena kvalitete, Administrativna provjera, Provjera prihvatljivosti prijavitelja, Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te Provjera prihvatljivosti izdataka.

Za sufinanciranje ovih projektnih prijedloga osigurana je dodatna alokacija u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine te će oni, ako su udovoljili svim uvjetima i kriterijima predmetnog Poziva, biti sufinancirani pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte, ukoliko njihovi prijavitelji potvrde da će moći provoditi svoje projekte pod istim uvjetima i s prijavljenim proračunom.

Posljednje ažuriranje: 29.03.24, 12:44

2. izmjena Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ zbog povećanja alokacije!


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 25. ožujka 2024. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/ , a posljedično i mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske https://planoporavka.gov.hr , slijedom povećanja alokacije objavljena 2. izmjena zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01) s izmijenjenom dokumentacijom istog.

 

U Popisu izmjena navedene su izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva vezane primarno uz povećanje raspoložive alokacije, a potom i uz ažuriranje zakonodavnog okvira, unos novog pokazatelja te prilagodbu navedenih iznosa u eurima, a odnose se na Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 1. Uputa za prijavitelje i Prilog 1. Ugovor.

 

Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte.

Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 

U okviru preostalog dijela povećane alokacije iz Dodatka NPOO-u bit će raspisan i otvoren novi javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (neoštećenih u potresima i onih koje su bile oštećene u potresima te su provele obnovu nakon potresa), što je planirano za kraj prvog kvartala 2024. godine, a osnovni uvjeti novog poziva definirani su u najavi istog objavljenoj 18. ožujka ove godine na mrežnoj stranici Ministarstva.

Posljednje ažuriranje: 25.03.24, 11:22

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., možete pogledati u priloženom PDF dokumentu.

Posljednje ažuriranje: 22.08.23, 15:17


VAŽNO – Povećana alokacija za energetsku obnovu višestambenih zgrada


Sadržaj:

Dana 27. prosinca 2022. godine ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan s 300.000.000,00 kuna, odnosno 39.816.842,52 eura, na 330.000.000,00 kuna, odnosno 43.798.526,78 eura.

 

Povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje dodatnih prihvatljivih projektnih prijedloga s rang liste Odbora za odabir projekata prema ostvarenom broju bodova. Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Posljednje ažuriranje: 03.01.23, 08:31

Obavijest o zatvaranju Poziva s 2.8.2022.


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (NPOO.C6.1.R1-I1.01) da je zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije Poziv zatvoren s danom 2. kolovoza 2022. godine.

Svi prijavitelji čiji su projektni prijedlozi zaprimljeni i registrirani u sustavu fondovieu (eNPOO) do trenutka obustave Poziva na dan 17. svibnja 2022. godine, a za koje je postupak dodjele bespovratnih sredstava još u tijeku, bit će obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava fondovieu (eNPOO) od strane nadležnih tijela.

Posljednje ažuriranje: 03.08.22, 14:02

Obavijest o obustavi Poziva


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada da je s danom 17. svibnja 2022. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga, s danom 17. svibnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada obustavlja se na određeno vrijeme do 1. kolovoza 2022. godine.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav fondovieu unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/, https://planoporavka.gov.hr  te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO).

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.4. Pitanja i odgovori, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista Nadležno tijelo neće odgovarati.

 

Zagreb, 17.5.2022.

Posljednje ažuriranje: 17.05.22, 12:32

1. izmjena Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 13. svibnja 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/, Plana oporavka https://planoporavka.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ sa cjelokupnom dokumentacijom. U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente: Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 2 - Popis tehničkih uvjeta, Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete te Prilog 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti.

Posljednje ažuriranje: 13.05.22, 15:51

Ažuriranje Tehničkog obrasca (Obrazac 2. Poziva)


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 29. travnja 2022. godine na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/, a posljedično i Vlade Republike Hrvatske https://planoporavka.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, u okviru cjelovite dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, objavljena verzija Tehničkog obrasca (Obrazac 2. Poziva) s prilagođenim poljima za unos podataka.

Posljednje ažuriranje: 02.05.22, 14:09