Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 11.01.23, 18:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.01.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.07.23, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Pitanja i odgovori (86)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća.

Posebni ciljevi Poziva:

A.    Povećanje kapaciteta mladih istraživača za rad u poslovnom sektoru;

B.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;

C.    Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.


Predmet ovog poziva

Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji.

Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin-off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u istraživačkoj organizaciji. Od poduzeća se očekuje da ima reguliran odnos s istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije. Kroz ovaj poziv poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a doprinose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Ukupna bespovratna sredstva: 5.043.466,72 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacija o potpisanim ugovorima


Sadržaj:

U sklopu Poziva „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača” (referentni broj: C3.2.R2-I1.04) sklopljeni su sa četrnaestero korisnika ugovori za provedbu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Popis informacija o korisnicima nalazi se u privitku.

Posljednje ažuriranje: 13.05.24, 14:50


OBAVIJEST 15. prosinca 2023. godine - Produljenje roka za dovršetak postupka dodjele


Sadržaj:

Poštovani,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“, C3.2.R2-I1.04 (u daljnjem tekstu: Poziv) na središnjoj internetskoj stranici Mehanizma za oporavak i otpornost. Rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 31. srpnja 2023. godine.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva traje maksimalno devedeset (90) kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu (u daljnjem tekstu: NT), u skladu s točkom 4.1. Uputa za prijavitelje, u opravdanim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge ovog postupka dodjele, o čemu izdaje obavijest.

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas kako je postupak dodjele na predmetnom Pozivu produžen do 31. siječnja 2024. godine.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

 

Posljednje ažuriranje: 15.12.23, 09:50

OBAVIJEST 9. studenoga 2023. godine - Produljenje roka za dovršetak postupka dodjele


Sadržaj:

Poštovani,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“, C3.2.R2-I1.04 (u daljnjem tekstu: Poziv) na središnjoj internetskoj stranici Mehanizma za oporavak i otpornost. Rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 31. srpnja 2023. godine.

 

Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva traje maksimalno devedeset (90) kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu (u daljnjem tekstu: NT), u skladu s točkom 4.1. Uputa za prijavitelje, u opravdanim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge ovog postupka dodjele, o čemu izdaje obavijest.

 

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas kako je za postupak dodjele na predmetnom Pozivu produžen do 15. prosinca 2023. godine.

 

S poštovanjem,

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posljednje ažuriranje: 09.11.23, 12:49

OBAVIJEST 30. lipnja 2023. godine - Produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga


Sadržaj:

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off mladih istraživača“ produžuje se do 31. srpnja 2023. godine u 23:59h.

Posljednje ažuriranje: 30.06.23, 17:15

OBAVIJEST 12. lipnja 2023. godine - Produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga


Sadržaj:

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off mladih istraživača“ produžuje se do 30. lipnja 2023. godine u 23:59h.

Posljednje ažuriranje: 12.06.23, 13:47

OBAVIJEST 18. svibnja 2023. Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu START-UP/SPIN OFF PODUZEĆA MLADIH ISTRAŽIVAČA (Referentni broj: C3.2.R2-I1.04)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

Ø  Upute za prijavitelje:

-          poglavlja 1.2., 2.1. - vezano uz prihvatljivost prijavitelja – prijavitelj koji zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća mora dokazati da je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na istraživačkoj organizaciji;

-          poglavlje 2.1. - dodana definicija termina ‘mladi istraživači‘ i sukladno već objavljenim obavijestima pojašnjenja vezana uz razdoblje prihvatljivosti istog te definicija „istraživačka organizacija˝;

-          poglavlje 2.6. - Prihvatljivost projekta – dodaje se da se projektnim prijedlogom planira projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.) i Popisom projektnog tima (Obrazac 9.);

-          poglavlje 2.7. -  dodaje se pojašnjenje vezano za Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje

-          poglavlje 2.10. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO,

                           -  Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta izmjena opisa troška,

                                                -  napomena vezana za unos neizravnih troškova

-          poglavlje 2.12. – dodana Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

-          poglavlje 3.1. – vezano za Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u okviru projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima

-                                   - naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice

-                                   -  sukladno prihvatljivosti prijavitelja Sporazum o uvjetima korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju koja je predmet projekta sklapa se s javnom ili privatnom istraživačkom organizacijom

-                                   - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj za dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za zadnju dostupnu godinu                          

-          poglavlje 3.3. – izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine

-          poglavlje 4.4. – izmjena vezana za dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za donošenje Odluke o financiranju

-          poglavlje 5.1. – izmjena vezana za razdoblje prihvatljivosti izdataka

-          poglavlje 6. – dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima

Ø  Obrasci:

-          izmjena Obrasca 5 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 5.b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“

-          dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima

Ø  Prilozi:

-          izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje

-          sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana za upis troškova osoblja u sustav eNPOO

-          izmjena Priloga 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 18.05.23, 13:54

OBAVIJEST 08. svibnja 2023. godine - Produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga


Sadržaj:

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off mladih istraživača“ se mijenja se i produžuje do 31. svibnja 2023. godine u 23:59h.

Posljednje ažuriranje: 08.05.23, 15:01

OBAVIJEST 28. travnja 2023. godine - Obavijest o upisivanju troška osoblja u sustav eNPOO


Sadržaj:

U nastavku prilažemo detaljne upute o načinu upisa troška osoblja unutar sustava eNPOO zajedno s slikovnim prikazom istog u privitku.

Unutar prozora „Proračun“, stavka „Aktivnost s analizom troška“ potrebno je iz padajućeg prozora odabrati izbor „15% za neizravne troškove“. (Slika1.)

Unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“ prijavitelj je obavezan za sve troškove osoblja odabrati opciju DA i nakon toga odabrati „+ Dodaj“ koji se nalazi s desne strane.

Predlažemo korisnicima da ne izabiru ponuđene SVJT opcije, već da se vode izračunom za novozaposlene osobe koji se nalazi u Prilogu 7. te kroz opciju „+ Dodaj“ navedu izračun za pojedinu osobu za koju se trošak iskazuje (Slika1.)

Odabirom „+ Dodaj“ prijavitelju se otvara dodatni prozor unutar kojeg prijavitelj treba upisati slijedeće informacije:

Unutar stavke „Naziv stavke troška“ prijavitelj treba unijeti ime i prezime osobe za koju potražuje sredstva (za postojeće zaposlene osobe) ili oznaku npr.  Istraživač 1 (za novozaposlene osobe). (Slika 2.)

Unutar stavke „Iznos po jedinici (EUR)*“ prijavitelj treba unijeti vrijednost rada za jedan sat za osobu za koju potražuje sredstva.

Unutar stavke „Definicija jedinice*“ prijavitelj treba objasniti na koji način je došao do izračuna vrijednosti rada za jedan sat za navedenu osobu (sukladno Prilogu 7.). (Slika 2.)

Kad se popune sva polja potrebno kliknuti u donjem lijevom kutu prozora „Potvrdi kako bi se navedeni trošak prikazao na popisu unutar stavke „Standardna veličina jediničnog troška“.  (Slika 3.)

Kako bi se navedeni trošak za osobu prikazao u proračunu prijavitelj treba unutar stavke „Aktivnost proračuna“ u desnom kutu kliknuti „+ Dodaj“. (Slika 4.)

Odabirom „+ Dodaj“ otvara se novi prozor unutar kojeg prijavitelj pod stavkom „Vrsta troška“ odabire „Standardna veličina jediničnog troška“. U padajućem izborniku pod stavkom „Naziv“ izlistavaju se svi troškovi koji su navedeni pod stavkom „Standardna veličina jediničnog troška“ i prijavitelj izabire trošak koji je ranije sam nadodao u navedenu listu. (Slika 5.)

Pod stavkom „Nositelj troška“ prijavitelj izabire s padajućeg izbornika ispravnu opciju i zatim pod stavkom „Opis“ treba se upisati opis navedenog troška. (Slika 5.)

Pod  stavkom „broj jedinica“ prijavitelj treba upisati broj sati koje će navedena osoba raditi na aktivnosti koja je vezana uz navedeni trošak. Sustav automatski popunjava vrijednost rada za jedan sat sukladno ranije unesenim podacima. (Slika 5.)

Prijavitelj također mora izabrati kategoriju financiranja iz padajućeg izbornika i na kraju pod stavkom „Vrsta troška u sustavu financiranja primjenom fiksne stope“ potrebno je izabrati opciju „Izravni troškovi osoblja“ te nakon toga kliknuti „potvrdi“ koji se nalazi u lijevom kutu. (Slika 5.)

Nakon toga navedeni trošak treba biti prikazan u tablici aktivnosti proračuna unutar koje se automatski izračunava trošak osoblja (vrijednost sata rada * broj jedinica). Za svaki trošak osoblja se automatski izračunava i neizravni trošak koji se automatski pripisuje ukupnoj vrijednosti aktivnosti te je vidljiv u posebnoj tablici „Fiksna stopa“ koja je vidljiva na dnu stranice. (Slika 6.)

Napominjemo kako prijavitelji ne upisuju „Neizravni trošak“ u sustav niti za njega samostalno izračunavaju vrijednost i da će tako upisan trošak biti neprihvatljiv te da samim time prijavitelj sam snosi odgovornost za isti.

Posljednje ažuriranje: 28.04.23, 16:00


OBAVIJEST 26. travnja 2023. – Novoosnovana poduzeća – dodatne informacije vezane uz dostavu obvezne dokumentacije projektnog prijedloga


Sadržaj:

Novoosnovana poduzeća koja još nemaju odobrena financijska izvješća trebaju dostaviti izjavu kojom je obuhvaćena procjena u dobroj vjeri (u obliku poslovnog plana) izvršena tijekom financijske godine. Tim bi se poslovnim planom trebalo obuhvatiti cijelo razdoblje (financijske godine) dok subjekt ne počne stvarati promet.

Financijske projekcije o računu dobiti i gubitka, bilanci i predviđenom broju zaposlenika u poduzeću s narativnim dijelom kojim se opisuje ključna djelatnost poduzeća i njegov očekivani položaj na tržištu smatraju se minimalnim zahtjevima poslovnog plana. Dokument bi trebala datirati i potpisati osoba koja je ovlaštena zastupati trgovačko društvo.

Posljednje ažuriranje: 26.04.23, 08:53

Ispravak obavijesti od 31. ožujka 2023. - Dodatne informacije vezano uz prihvatljivost mladog istraživača


Sadržaj:

Ispravak se odnosi na sljedeću informaciju:

Rodiljni/roditeljski dopust:

Produljenje od do 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata, osim u specifičnim situacijama navedenim u obavijesti.

Obavijest u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjena.

Posljednje ažuriranje: 21.04.23, 15:05

31. ožujka 2023.- Dodatne informacije vezano uz prihvatljivost mladog istraživača


Sadržaj:

Vezano uz poglavlje 2.1. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

 Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

Rodiljni/roditeljski dopust:

Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

-          potrebno je dostaviti rodni list

Roditeljski dopust - očinstvo:

-          potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

-          potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

-          potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

Posljednje ažuriranje: 31.03.23, 17:24

Obavijest 2. ožujka 2023.: Pojašnjenje termina „mladi istraživač“


Sadržaj:

Naznačujemo kako se u kontekstu prihvatljivosti prijavitelja, termin „mladi istraživači“ odnosi se na doktorske studente i istraživače do sedam godina nakon stjecanja doktorata bez obzira na radna mjesta i izvore financiranja njihovih plaća.

Posljednje ažuriranje: 02.03.23, 16:47