Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Stažiranje u gospodarstvu

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.05

Kategorije

 • Sva pitanja (78)
 • Prihvatljivost prijavitelja (14)
 • Prihvatljivost projekta (7)
 • Prihvatljivost troškova (11)
 • Prihvatljivost aktivnosti (7)
 • Ostalo (39)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 56f43Tmq DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.01.23, 19:17

  Je li prijavitelj prihvatliv ako tvrtka (doo) ima:

  jednog zaposlenog,

  te se namjerava uzeti (potpisati ugovor) za poticaje za samozapošljavanje ?

  Ako ne, što treba promijenti kako bi prijavitelj bio prihvatljiv ?

  Hvala.

  Poštovani,

  sukladno poglavlju 2.1. Uputa za prijavitelje, prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mala ili srednja poduzeća koja zadovoljavaju definiciju sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 te velika poduzeća koja ne ispunjavaju uvjete iz navedenog Priloga, odnosno ne postoji ograničenje u broju zaposlenika poduzeća.

  Napominjemo kako se prilikom evaluacije projekata uzima u obzir metodologija provedbe i procjena strukture, kvalifikacija i kompetencija članova projektnog tima, odnosno prijavitelj mora osigurati voditelja istraživanja čije su kompetencije, između ostalog, predmet evaluacije prilikom procjene projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom.

  Vezano za poticaje za samozapošljavanje, treba osigurati da projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje – prihvatljivi izdaci nisu prethodno (su)financirani bespovratnim sredstvima iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova) niti će isti biti više od jednom (su)financirani nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava (poglavlje 2.6. Uputa za prijavitelje).

  DATUM ODGOVORA: 24.01.23, 11:27

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 56bEndyo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.01.23, 09:50

  Poštovani,

  U UzP je navedeno kako prijavitelj mora prije potpisa Ugovora zaposliti mladog istraživača.

  U poduzeću imamo osobu koja je zaposlena već 12 mjeseci, a upisala je doktorski studij u akademskoj godini 2022./2023..

  Je li ta osoba prihvatljiva za prijavu na ovaj natječaj, obzirom kako nigdje u Uputama nije navedeno u kojem roku prije potpisa Ugovora osoba mora biti zaposlena.

  Poštovani,

   

  sukladno točki 1.2. Uputa za prijavitelje, Poziv „Stažiranja u gospodarstvu“ namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele pohađati doktorske studije uz zaposlenje u poduzeću.

   

  Nadalje, prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obavezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina.

   

  U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću.

   

  Slijedom navedenog, mladi istraživač zapošljava se u svrhu provedbe projekta u skladu s predmetom i ciljevima Poziva.

   

  U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja i/ili projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 03.02.23, 16:39

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 56PExQuU DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.01.23, 11:17

  Poštovani,

  molim Vas za informaciju je li u okviru Poziva "Stažiranje u gospodarstvu" prihvatljivo zaposliti osobu koja je upisala doktorski studij u akademskoj godini 2021./2022., te unutar razdoblja provedbe projekta sredstvima projekta financirati nastavak njenog studiranja na temi istraživanja koja je od početka doktorskog studija od interesa Prijavitelja? Osoba dosad nije bila zaposlena kod Prijavitelja projekta.

  Poštovana,

   

  Kao što je navedeno upoglavlju 1.2. Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: UZP) prijavu na Poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Također, sukladno poglavlju 2.10. UZP-a troškovi se mogu potraživati za najviše 3 godine doktorskog studija upisanog najranije u akademskoj godini 2022./2023., odnosno, doktorati upisani ranije od akademske godine 2022./2023. nisu prihvatljivi za financiranje u okviru ovog Poziva.

  DATUM ODGOVORA: 24.01.23, 11:28

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 56rwfoDz DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.02.23, 15:40

  Poštovani,

  u UzP je navedeno pod prihvatljive aktivnosti:

  "Projektom će se financirati istraživačke aktivnosti mladih istraživača – doktorskih studenata  koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja (TRL 4-6)."

  Molimo pojašnjenje navoda, obzirom da se industrijskim istraživanjem smatra TRL 3 i TRL 4., nakon čega već slijedi faza eksperimentalnog razvoja. Dakle, molimo jasnu i preciznu definiciju TRL razina prihvatljivih za sufinanciranje u projektu.

  Puno hvala.

  Poštovana,

   

  za detaljnije informacije o razvrstavanju različitih aktivnosti prema relevantnoj TRL kategoriji, upućujemo vas na primjere i objašnjenja navedena u Frascati Priručniku OECD-a i u EARTO preporukama vezano za TRL skalu.

  DATUM ODGOVORA: 10.02.23, 16:50

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 56r9n0H4 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.01.23, 15:58

  Molim vas potvrdu je li u sklopu ovog poziva dozvoljeno da partner na projektu bude jedna istraživačka institucija kod koje će mladi istraživač dobiti mentorstvo, pristup laboratoriju i sl., ali u toj instituciji neće upisati doktorat već bi doktorat upisao u nekoj drugoj istraživačkoj instituciji koja u ovom slučaju ne bi bila partner na projektu?

  Poštovana,

  sukladno poglavlju 1.2 Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: UZP), u okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat (ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023.) na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću. Istraživačka organizacija koja je partner u projektu omogućuje mentorsku podršku mladom istraživaču, te pristup laboratorijima i ostalim znanstveno istraživačkim resursima za provedbu projekta. Također, sukladno poglavlju 2.7. UZP-a, partner omogućuje mentorsku podršku mladom istraživaču i upis na doktorski studij. Slijedom svega navedenog, mladi istraživač mora upisati doktorat na istraživačkoj organizaciji koja je partner na projektu.

  DATUM ODGOVORA: 23.01.23, 15:57

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   ISPRAVAK ODGOVORA:

   Poštovana,

    

   moguće je da mladi istraživač doktorski studij upiše na istraživačkoj organizaciji koja organizira i provodi doktorske studije, a da mu za potrebe prijave na predmetni Poziv druga istraživačka organizacija pruža mentorsku podršku, pristup laboratorijima, opremi i ostalim znanstveno istraživačkim resursima za provedbu projekta.

    

   U tome slučaju, suradnju je potrebno regulirati kroz Sporazum o partnerstvu pripremljen u skladu sa sadržajem propisanim Prilogom 2. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu između prijavitelja, ustanove partnera na kojoj se upisuje doktorski studij, ustanove partnera koja pruža mentorsku podršku i potrebnu opremu te studenta.

   14.07.23, 16:12

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 56cXI3Vz DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.01.23, 17:51

  Poštovani,

  može li prijavitelj prijaviti osobu koja je već zaposlena u poduzeću, tj. može li se zaposlenje tumačiti kao zaposlenje na projektu, ili je prihvatljivo samo novo zaposlenje ?

  Poštovani,

   

  sukladno točki 1.2. Uputa za prijavitelje, Poziv „Stažiranja u gospodarstvu“ namijenjen je za usavršavanje osoba koje žele pohađati doktorske studije uz zaposlenje u poduzeću.

   

  Nadalje, prijavu na poziv podnosi poduzeće koje će zaposliti osobu u poduzeću, a koja će upisati doktorat ili je već upisala doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji. Potpora omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, te da osigura sudjelovanje doktorskog studenta na relevantnim edukacijama za jačanje vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, od čega je obavezno sudjelovanje svakog doktorskog studenta na najmanje jednoj edukaciji za jačanje poduzetničkih vještina.

   

  U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću.

   

  Slijedom navedenog, mladi istraživač zapošljava se u svrhu provedbe projekta u skladu s predmetom i ciljevima Poziva.

   

  U interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću prijavitelja i/ili projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 03.02.23, 16:40

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 56ccRaAr DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.02.23, 15:17

  Poštovani,

  na nekoliko izravnih pitanja da li je prihvatljiv mladi istraživač koji je zaposlen u tvrtki prije predaje projektnog prijedloga, odgovarate generički iz Uputa za prijavitelje. Nije riječ o konkretnom projektu nego o tumaćenju ključnog uvjeta prihvatljivosti za sve prijavitelje, stoga molimo konkretne odgovore. Naime, u UzP stoji tekst:

  "Prijavitelj:

  ·                prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zapošljava mladog istraživača koji provodi istraživanje u svrhu izrade doktorskog rada u punom radnom vremenu, na rok od 3 godine;

  ·                određuje temu istraživanja koju prihvaća istraživačka organizacija koja je partner na projektu."

  Iz ovog teksta proizlazi:

  1. da mladi istraživač može i mora biti zaposlen u Prijavitelju prije potpisa ugovora, ali nije definirano da zapošljavanje smije biti tek nakon prijave projekta, odnosno, da mladi istraživač koji sada upisuje doktorski studij nije smio biti zaposlenik Prijavitelja neograničeno vrijeme prije prijave projekta.

   Nadalje, iz opisa izračuna troškova plaća mladog istraživača proizlazi da isti može biti zaposlen u tvrtki već u trenutku prijave projekta ( i prije) jer se u tom slučaju predviđa izračun cijene sata sukladno prethodnim platnim listama i ugovoru o radu. Navedeno također govori u prilog činjenici da je mladi istraživač mogao neodređeno vrijeme prije prijave projekta biti zaposlenik tvrtke Prijavitelja.

   Iz navedenog, ako je hipotetski Prijavitelj zaposlio mladog istraživača u 12/2022. na neodređeno vrijeme s ciljem provedbe projekta i istraživanja vezano uz projekt te izvršio prijavu mladog istraživača na doktorski studij u 01/2023, tu nema ništa sporno u smislu natječaja?

  2. Molimo pojašnjenje, da li citirani tekst iz UzP ".... .punom radnom vremenu, na rok od 3 godine" znači da Prijavitelj, ukoliko želi povući sredstva iz ovog poziva, mora zaposleniku mladom istraživaču dati ugovor na određeno na 3 godine ili može potpisati ugovor na neodređeno vrijeme? Nadamo se da ne, jer je cilj RH zbog kojeg se upravo mijenjao i Zakon o radu, zapošljavanje na neodređeno vrijeme i smanjenje broja ugovora na određeno vrijeme.

  Poštovana,

   

  Pozivom se podržava usavršavanje doktorskih studenata što omogućava poduzeću da zaposli doktorskog studenta u punom radnom vremenu, na tri godine, i osigura usavršavanje u područjima tehničkih, prirodnih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti i provođenje istraživačko-razvojnih aktivnosti, a cilju usvajanja poduzetničkih vještina za istraživačke djelatnosti.

    

  Prihvatljivim doktorskim studentom na predmetnom Pozivu smatra se osoba čije je stažiranje ili pripravništvo u poduzeću započelo najranije na dan otvaranja Poziva, a najkasnije do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sukladno odredbama Uputa za prijavitelje.

   

  Ukoliko se od otvaranja Poziva u poduzeću već zaposlio doktorski student, sukladno metodologiji izračuna standardne veličine jediničnog troška pojašnjenoj u Prilogu 8. izračun troška plaće izvest će se iz dostupnih zabilježenih bruto iznosa troškova tog djelatnika za mjesece u kojima je djelatnik radio kod prijavitelja. Dovoljna je barem jedna puna platna lista u zadnjih 12 mjeseci.

   

  Ukoliko doktorski student nije bio zaposlen prije podnošenja projektnog prijedloga, izračun se vrši sukladno odredbama za novozaposlenu osobu navedenim u Prilogu 8.

   

  U Prilogu 8. navedeni su dokumenti vezani za izračun troška plaća, no navedeno se dostavlja u slučaju odabira projektnog prijedloga za financiranje, a prije potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, na traženje Nadležnog tijela

   

  Vezano uz zadnje pitanje, uvjeti zapošljavanja doktoranda propisuju se Sporazumom o partnerstvu između prijavitelja, partnera i studenta sukladno Prilogu 2. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu.

  DATUM ODGOVORA: 10.02.23, 16:49

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 56eABkPv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 26.01.23, 16:45

  Prihvatljiv trošak za partnera je trošak školarine za doktorski studij i taj trošak će biti iskazan u proračunu partnera temeljem cijene institucije. Na koji način će se pravdati trošak te školarine kako bi partner isti potraživao? Hoće li biti dovoljan Ugovor između partnera i studenta, jer u ovom slučaju neće biti računa i izvoda? Ili pak taj trošak mora biti vlastiti doprinos partnera?

  Poštovana,

   

  kako je navedeno u Prilogu 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu, u okviru sporazuma između prijavitelja, partnera i studenta preporučeno je definirati, između ostalog, odredbe vezane uz financije koje uključuju čuvanje računa i potvrda o troškovima ostvarenim na projektu uključujući i izdavanje računa za doktorski studij studentu koji za to prima potporu u sklopu troškova partnera. Navedeni dokazi prilažu se uz zahtjev za nadoknadu sredstava kako je propisano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Sukladno Prilogu 3. Opći uvjeti, Korisnik za potrebe dokazivanja prihvatljivosti nastalog troška dostavlja PT-u svu zahtijevanu dokumentaciju, podatke, informacije i pojašnjenja (u nastavku teksta: informacije) potrebne za utvrđivanje je li nabava provedena u skladu s primjenjivim pravilima i Ugovorom. Potpune informacije se dostavljaju nakon što se nabava provede, a najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za nadoknadu sredstava u kojem se potražuje trošak/izdatak vezan uz konkretnu nabavu.

  DATUM ODGOVORA: 01.02.23, 12:41

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 56GbR6J6 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 25.04.23, 10:53

  Poštovani,

  Da li novozaposleni moraju biti 100%-tnim radnim vremenom uključeni samo u projekt Stažiranje u gospodarstvu ili mogu biti uključeni i u druge aktivnosti tvrtke?

  Poštovani,

   

  navedeno je moguće definirati kroz Sporazum o partnerstvu između prijavitelja, studenta i istraživačke organizacije kako je opisano u Prilogu 2. Kod pripreme projektnog prijedloga, tj. proračuna projekta, prijavitelj treba uzeti u obzir projicirane stvarne sate koje će djelatnici utrošiti na provedbu projektnih aktivnosti.

  Kako je navedeno u članku 2.10. Uputa za prijavitelje, trošak osoblja doktorskog studenta zaposlenog kod prijavitelja temelji se na standardnim veličinama jediničnog troška, a metodologija izračuna opisana u Prilogu 8. Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati tijekom provedbe projekta.

  DATUM ODGOVORA: 28.04.23, 15:56

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 56vNdG3a DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.01.23, 15:49

  Poštovani,

  Nastavno na rečenicu iz poziva: "U okviru provedbe projekta, mladi istraživač upisuje doktorat ili je upisao doktorat u akademskoj godini 2022./2023. na istraživačkoj organizaciji, koji je nužno povezan s planiranim istraživačkim radom istraživača u poduzeću."

  Zamolio bih za pojašnjenje, odnosno informaciju da li se na natječaj mogu prijaviti isključivo doktorandi i potencijalni doktorandi koji su, odnosno će upisati poslijediplomski sveučilišni studij u akademskoj godini 2022/2023. ili i potencijalni doktorandi koji studij planiraju upisati u narednim akademskim godinama?

  Zahvaljujem unaprijed na odgovoru.

  Poštovani,

   

  kako je navedeno u točki 1.2. Uputa za prijavitelje, predmetni Poziv namijenjen je za usavršavanje osoba koje će upisati doktorski studij ili su doktorski studij već upisale akademske godine 2022./2023. Sukladno točki 2.10. Uputa, prihvatljivi su troškovi školarine za doktorski studij za studente koji će provoditi istraživanje i raditi u poduzeću prijavitelja koji se mogu potraživati za najviše 3 godine doktorskog studija upisanog najranije u akademskoj godini 2022./2023.

   

  Napominjemo da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine (točke 2.6. i 5.1. Uputa).

  DATUM ODGOVORA: 26.01.23, 14:35


1-10 od 78 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.