Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Razvojne istraživačke potpore

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.06

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 11.01.23, 18:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.01.23, 00:01

Rok za podnošenje projektnih prijava: 02.05.23, 23:58

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Pitanja i odgovori (302)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Povećanje međunarodne atraktivnosti, prepoznatljivosti i vidljivosti hrvatskog istraživačkog sustava provođenjem programa koji podržava sustav razvoja karijere i napredovanja u hrvatskim istraživačkim organizacijama.

Posebni ciljevi Poziva:

A.    Razvoj kapaciteta mladih istraživača;

B.     Povećanje međunarodnog iskustva mladih istraživača;

C.    Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina.

Kroz dodjelu potpore mladim istraživačima želi se doprinijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo. Istraživački tim koji će se financirati sastojat će se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina. Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja istraživanja i inovacija.

Ukupna bespovratna sredstva: 10.020.572,04 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Znanstvenoistraživačke institucije

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST 17. studenoga 2023. godine - Produljenje roka za dovršetak postupka dodjele


Sadržaj:

Poštovani,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“, NPOO.C3.2.R2-I1.06 (u daljnjem tekstu: Poziv) na središnjoj internetskoj stranici Mehanizma za oporavak i otpornost. Rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 02. svibnja 2023. godine.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva traje maksimalno devedeset (90) kalendarskih dana, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Tijelo državne uprave nadležno za komponentu/pod-komponentu (u daljnjem tekstu: NT), u skladu s točkom 4.1. Uputa za prijavitelje, u opravdanim slučajevima može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge ovog postupka dodjele, o čemu izdaje obavijest.

U skladu s navedenim, obavještavamo Vas kako je za postupak dodjele na predmetnom Pozivu produžen do 15. prosinca 2023. godine.

S poštovanjem,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posljednje ažuriranje: 17.11.23, 16:00

Ispravak obavijesti od 31. ožujka 2023.- Dodatne informacije vezano uz prihvatljivost mladog istraživača


Sadržaj:

Ispravak se odnosi na sljedeću informaciju:

Rodiljni/roditeljski dopust:

Produljenje od do 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata, osim u specifičnim situacijama navedenim u obavijesti.

Obavijest u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjena.

Posljednje ažuriranje: 21.04.23, 15:08

OBAVIJEST 07. travnja 2023. - produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga za Poziv "Razvojne istraživačke potpore"


Sadržaj:

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“ se mijenja se i produžuje do 02. svibnja 2023. godine u 23:59h.

Posljednje ažuriranje: 07.04.23, 11:04

31. ožujka 2023. - Dodatne informacije vezano uz prihvatljivost mladog istraživača


Sadržaj:

Vezano uz poglavlje 1.2. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

 Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

Rodiljni/roditeljski dopust:

Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

-          potrebno je dostaviti rodni list

Roditeljski dopust - očinstvo:

-          potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

-          potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

-          potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

 

Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

Posljednje ažuriranje: 31.03.23, 17:26

OBAVIJEST 27. veljače 2023. Objava 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga RAZVOJNE ISTRAŽIVAČKE POTPORE (Referentni broj: C3.2.R2-I1.06)


Sadržaj:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“ .

 

Glavne izmjene odnose se na prihvatljivosti vezane uz voditelja projekta i istraživačkog tima i izmjene prihvatljivih troškova.

Izmjena prihvatljivosti vezane uz voditelja projekta i istraživačkog tima:

 

Ø  Izmijenjena je prihvatljivost voditelja projekta na način da se izbacilo ograničenje prihvatljivosti voditelja projekta samo na mlade istraživače zaposlene na radnim mjestima definiranim Uputama, odn. ostavio se samo uvjet da voditelj projekta mora biti mladi istraživač koji je završio doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina , te je

Ø  sukladno tome izmijenjena i prihvatljivost projektnog tima.

 

Izmjene prihvatljivosti troškova:

 

Ø  u poglavlju 2.10. UzP izmijenjen je Trošak materijala i sitnog inventara za potrebe projekta na način da se maknulo ograničenje troška budući da isto nije primjenjivo na prijavitelje definirane Pozivom.

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Posljednje ažuriranje: 27.02.23, 16:12

IZMJENA TROŠKA DOKTORATA U SUSTAVU eNPOO


Sadržaj:

Uputama za prijavitelje trošak doktorata je definiran kao trošak prihvatljiv za članove istraživačkog tima, a povezan s istraživačkom temom koja na koju se predloženi projekt odnosi. Školarina za jednog doktorskog studenta može iznositi najviše do 2.654,46 EUR godišnje i najdulje 3 godine.

U sustavu eNPOO tehničkom pogreškom je navedeni trošak bio ograničen na 8.100 EUR po prijavitelju što zadovoljava trošak doktorata za tri godine za jednog člana istraživačkog tima.

Navedeno je ispravljeno u sustavu te je stavljeno novo ograničenje troška doktorata na 32.400 EUR po prijavitelju što omogućava prihvatljivost troška doktorata za sve članovi istraživačkog tima, ako zadovoljavaju gore navedene uvjete.  

Posljednje ažuriranje: 07.02.23, 09:07