Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Naziv poziva: Razvojne istraživačke potpore

Kod poziva: NPOO.C3.2.R2-I1.06

Kategorije

 • Sva pitanja (302)
 • Prihvatljivost prijavitelja (80)
 • Prihvatljivost projekta (37)
 • Prihvatljivost troškova (62)
 • Prihvatljivost aktivnosti (14)
 • Ostalo (109)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 572W2GtQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.01.23, 12:07

  Je li prihvatljiv voditelj projekta zaposlen na znanstvenoistraživačkoj organizaciji na radnom mjestu znanstveni suradnik ili viši znanstveni suradnik, uz ispunjavanje uvjeta da je doktorirao prije minimalno 2 do maksimalno 7 godina?

  Poštovana,

  Uputama za prijavitelje definirano je da voditelj projekta mladi istraživač koji je doktorirao prije minimalno 2 do maksimalno 7 godina i zaposlen je u instituciji prijavitelja.

   

  Sukladno čl. 38 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), voditelj projekta može biti mladi istraživač kako slijedi:

  -          Znanstveno – nastavno radno mjesto: docent, izvanredni profesor

  -          Znanstveno radno mjesto: znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik

  -          Suradničko radno mjesto: viši asistent

   

   

  Također, napominjemo da sukladno čl. 38 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), članovi istraživačkog tima mobu biti mladi istraživači na slijedećim radnim mjestima:

  -          Znanstveno – nastavno radno mjesto: docent

  -          Znanstveno radno mjesto: znanstveni suradnik i viši znanstveni suradnik

  -          Suradničko radno mjesto: asistent i viši asistent

  DATUM ODGOVORA: 19.01.23, 11:59

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovani,

    

   u nastavku je ispravak prethodnog odgovora:

    

   Sukladno Uputama za prijavitelje, termin ‘mladi istraživači‘ odnosi na voditelja projekta koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina te na istraživački tim koji trebaju sačinjavati doktorski studenti i istraživači koji su doktorirali prije najviše sedam godina, bez obzira na radna mjesta i izvore financiranja njihovih plaća. Navedeno je bilo predmetom prve izmjene poziva.

   03.03.23, 11:00

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.1. 57NAgFyQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.01.23, 18:18

  Poštovani,

  U Uputama za prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Razvojne istraživačke potpore (referentni broj: C3.2.R2-I1.06) u poglavlju 2.6 Prihvatljivost projekta, pod točkom 2 stoji da voditelj projekta može biti viši asistent ili docent koji je doktorirao prije minimalno 2 do maksimalno 7 godina i zaposlen je u instituciji prijavitelja.

  Molim pojašnjenje u smislu gornje granice prihvatljivosti voditelja projekta, odnosno maksimalnih 7 godina od doktoriranja.

  (1) Uzima li se kao gornja granica prihvatljivosti razlika u kalendarskim godinama od trenutka obrane disertacije do 2023. kalendarske godine ili se uzima točan datum obrane disertacije?

  (2) Na koji se točno trenutak odnosi ta gornja granica - na trenutak prijave projekta, trenutak početka projekta ili završetka projekta?

  Konkretno, smatra li se osoba koja je doktorirala 10.02.2016. godine prihvatljivim voditeljem projekta?

  Unaprijed hvala na pojašnjenju.

  Srdačno,

  Momir Futo

  Poštovani,

   

  Vremensko razdoblje od 7 godina računa se od datuma obrane doktorske disertacije do datuma prijave projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 20.01.23, 12:22

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 57qsbeqv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 19.01.23, 14:04

  Je li prihvatljiv trošak financiranje doktorskog studija osobi koja je zaposlena u industriji (ne na istraživačkoj instituciji, koja je prijavitelj), a čiji doktorat bi bio povezan s istraživačkom temom na koju se predloženi projekt odnosi? Može li takva osoba biti dio istraživačkog tima?

  Poštovana,

  Sukladno poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje, trošak doktorata je prihvatljiv trošak za istraživački tim. Članovi istraživačkog tima moraju biti zaposleni kod prijavitelja.

  Sukladno čl. 38 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), članovi istraživačkog tima mogu biti mladi istraživači na slijedećim radnim mjestima:

  - Znanstveno – nastavno radno mjesto: docent

  - Znanstveno radno mjesto: znanstveni suradnik i viši znanstveni suradnik

  - Suradničko radno mjesto: asistent i viši asistent.

  DATUM ODGOVORA: 26.01.23, 10:04

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 3.1.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

    

   u nastavku je ispravak prethodnog odgovora:

    

   Sukladno Uputama za prijavitelje, termin ‘mladi istraživači‘ odnosi na voditelja projekta koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina te na istraživački tim koji trebaju sačinjavati doktorski studenti i istraživači koji su doktorirali prije najviše sedam godina, bez obzira na radna mjesta i izvore financiranja njihovih plaća. Navedeno je bilo predmetom prve izmjene poziva.

   03.03.23, 11:05

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.1. 57WdPFVO DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 18.01.23, 13:44

  Poštovani,

  treba li istraživanje rezultirati IKT rješenjem koje će biti provedeno u firmama, ili, treba li neko IKT rješenje biti implementirano u firmama kao dio istraživanja?


  Konačno, jesu li ekonomska istraživanja usmjerena javnim politikama i razumijevanju funkcioniranja gospodarstva podjednako prihvatljiva u navedenom natječaju?

  Poštovani,

   

  u interesu jednakog postupanja, Nadležno tijelo ne daje prethodno mišljenje u vezi s prihvatljivošću projekta.

  Upućujemo Vas na poglavlje 2.7. Uputa za prijavitelje u kojem su navedene prihvatljive aktivnosti u sklopu projekta.

  Napominjemo da u bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele, Nadležno tijelo može zahtijevati dodatna pojašnjenja, dokumente ili podatke kada dostavljeno nije jasno ili ako sadrži pogreške sprječavajući na taj način objektivno provođenje postupka dodjele.

  DATUM ODGOVORA: 23.01.23, 16:26

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 57oNbYyJ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 13.01.23, 14:03

  Poštovani,

  zanima me može li se u projektnoj prijavi navesti početak projekta od 1. 2. 2024. godine ili početak treba biti u ovoj kalendarskoj godini. Naime, zanima me zbog trajanja rodiljnog dopusta.
  Unaprijed hvala

  Poštovana,

   

  Sukladno poglavlju 5.1. Uputa za prijavitelje, razdoblje provedbe projekta započinje stupanjem Ugovora na snagu odnosno onda kada zadnja ugovorna strana potpiše Ugovor ili nakon predaje projektnog prijedloga ako korisnik odluči započeti s aktivnostima odmah po predaji projektnog prijedloga i završava zadnjim danom provedbe projektnih aktivnosti. Napominjemo da u tom slučaju prijavitelj preuzima rizik pokrivanja nastalih troškova u slučaju da projekt ne bude odabran za financiranje.

  DATUM ODGOVORA: 20.01.23, 12:21

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 575UX2FM DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.01.23, 12:15

  Poštovani,

  ako nije problem, zanima me da li se kod izračuna broja godina od završetka doktorskog studija u prijavi razvojnih istraživačkih projekata (https://fondovieu.gov.hr/pozivi/57) NPOO.C3.2.R2-I1.06. uzima u obzir i vrijeme provedeno na rodiljinom dopustu koji je uslijedio nakon završetka? Možda kao primjer, ako je studij završen prije 8 g, a nakon toga su uslijedila 2 rodiljina dopusta u trajanju od ukupno 2 g, da li se to onda računa kao 6 g ili je i dalje 8 g?

  Lijep pozdrav,

  Anita Šalić

   

  Poštovana,

   

  Vremensko razdoblje provedeno na rodiljinom/roditeljskom dopustu ne uključuje se u računanje vremena proteklog od stjecanja doktorata.

   

  Rodiljni/roditeljski dopust računa se za svako rođeno dijete u trajanju koje se dokazuje potvrdom poslodavca i/ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U slučaju da je rodiljni dopust trajao 2. godine, a prošlo je 8. godina od završetka studija to se računa kao da je prošlo 6 godina od završetka studija.

  DATUM ODGOVORA: 19.01.23, 11:59

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 1.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

   Vezano uz poglavlje 1.2. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

    Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

   Rodiljni/roditeljski dopust:

   Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

   Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

   -          potrebno je dostaviti rodni list

   Roditeljski dopust - očinstvo:

   -          potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

   Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

   -          potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

   Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

   -          potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

   03.04.23, 14:11

 • REDNI BROJ PITANJA: 2.2. 57vUQVmQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 16.01.23, 13:03

  Poštovani, da li se kriteriji prihvatljivosti voditelja projekta "Voditelj projekta je viši asistent ili docent koji je doktorirao prije minimalno 2 do maksimalno 7 godina.." produžuje za vrijeme trajanja porodiljnog/rodiljinog dopusta?

  Poštovana,

   

  Vremensko razdoblje provedeno na rodiljinom/roditeljskom dopustu ne uključuje se u računanje vremena proteklog od stjecanja doktorata.

  Rodiljni/roditeljski dopust računa se za svako rođeno dijete u trajanju koje se dokazuje potvrdom poslodavca i/ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  DATUM ODGOVORA: 23.01.23, 10:14

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 2.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

   Vezano uz poglavlje 1.2. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

    Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

   Rodiljni/roditeljski dopust:

   Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

   Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

   -          potrebno je dostaviti rodni list

   Roditeljski dopust - očinstvo:

   -          potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

   Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

   -          potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

   Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

   -          potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

   03.04.23, 14:15

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.2. 57Q8UTuv DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 20.01.23, 14:24

  Poštovani,

  vezano za iznos dodijeljenih sredstava, precizno su naznačeni troškovi istraživačkog osoblja s obzirom na broj sati koji rade na projektu. U slučaju da projektni član već prima plaću kod prijavitelja, na koji način se takav trošak osoblja knjiži/vodi? Također, u slučaju dva ili više projektnih prijava istog prijavitelja je li iznos dodijeljenih sredstava kumulativno minimalno 400.000,00 eura i maksimalno 750.000,000 eura ili po projektnom prijedlogu? Može li isti prijavitelj uopće dobiti financiranje dva ili više projektnih prijedloga?

  Poštovani,

   

  troškovi istraživačkog osoblja (bruto 2) zaposlenih kod prijavitelja i novozaposlenih koji će raditi na provedbi projekta – trošak se temelji na standardnim veličinama jediničnog troška, a metodologija izračuna opisana je u Prilozima 6 i 7. Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati tijekom provedbe projekta. Kod pripreme projektnog prijedloga, tj. proračuna projekta, prijavitelj treba uzeti u obzir projicirane stvarne sate koje će djelatnici utrošiti na provedbu projektnih aktivnosti. Ukupni broj sati prijavljen po osobi za određenu godinu provedbe projekta ne smije prelaziti broj sati upotrijebljen pri izračunu te satnice. Pri izračunu standardne veličine jediničnog troška koristi se bruto 2 plaća koja uključuje bruto 1 plaću i obvezne doprinose na plaću. Naknade i dodaci na plaću (npr. putni trošak, jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica i dr.) nisu prihvatljivi pri izračunu bruto 2 plaće.  Troškovi osoblja za sate stvarno odrađene na provedbi projektnih aktivnosti isplaćivat će se temeljem satnice izračunate na opisan način.

   

  Također, Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Trošak koji je financiran iz nacionalnih javnih izvora ne može biti financiran iz proračuna Unije i obrnuto. S jednim prijaviteljem može se sklopiti više od jednog Ugovora.

  DATUM ODGOVORA: 26.01.23, 15:25

 • REDNI BROJ PITANJA: 4.2. 576vCGVf DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 20.01.23, 15:03

  U novom zakonu (https://www.zakon.hr/z/3328/Zakon-o-visokom-obrazovanju-i-znanstvenoj-djelatnosti) piše: "Suradnik koji je prije stupanja na snagu ovoga Zakona izabran na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda nastavlja s radom na radnom mjestu višeg asistenta."

  Da li to znači da se osoba koja je zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda (tako joj stoji u ugovoru o radu) može prijaviti na natječaj kao voditelj?

  Osim toga, da li je propisano trajanje ugovora o radu voditelja projekta u trenutku prijave na natječaj, te da li je moguće iz sredstava projekta financirati plaću voditelja?

  Unaprijed hvala na informacijama.

  Lp

  Poštovana,

   

  tako je, prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) radno mjesto poslijedoktoranda nastavlja s radom na radnom mjestu višeg asistenta. U skladu s navedenim, voditelj projekta je viši asistent ili docent koji je doktorirao prije minimalno dvije do sedam godina i zaposlen je u instituciji prijavitelja. Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 36 mjeseci te se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.). Također, trošak se temelji na standardnim veličinama jediničnog troška, a metodologija izračuna opisana je u Prilozima 6 i 7. Pri izračunu standardne veličine jediničnog troška koristi se bruto 2 plaća koja uključuje bruto 1 plaću i obvezne doprinose na plaću. Naknade i dodaci na plaću (npr. putni trošak, jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica i dr.) nisu prihvatljivi pri izračunu bruto 2 plaće. Troškovi osoblja za sate stvarno odrađene na provedbi projektnih aktivnosti isplaćivat će se temeljem satnice izračunate na opisan način.

  DATUM ODGOVORA: 26.01.23, 15:31

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 4.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

    

   u nastavku je ispravak prethodnog odgovora:

    

   Sukladno Uputama za prijavitelje, termin ‘mladi istraživači‘ odnosi na voditelja projekta koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina te na istraživački tim koji trebaju sačinjavati doktorski studenti i istraživači koji su doktorirali prije najviše sedam godina, bez obzira na radna mjesta i izvore financiranja njihovih plaća. Navedeno je bilo predmetom prve izmjene poziva.

   03.03.23, 10:57

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 57cBgY7y DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 17.01.23, 12:49

  U predmetu poziva piše "Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača, odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji je završio doktorski studij prije najmanje dvije do najviše sedam godina."

  Može li se prijaviti na Poziv kao voditelj istraživačkog projekta osoba koja je doktorirala prije 10 godina ali u međuvremenu bila na 3 godine porodiljnog?

  Poštovana,

  Vremensko razdoblje provedeno na rodiljinom/roditeljskom dopustu ne uključuje se u računanje vremena proteklog od stjecanja doktorata.

  Rodiljni/roditeljski dopust računa se za svako rođeno dijete u trajanju koje se dokazuje potvrdom poslodavca i/ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  DATUM ODGOVORA: 23.01.23, 11:33

  • REDNI BROJ NADOPUNE: 5.2.1.
   NADOPUNA ODGOVORA

   Poštovana,

   Vezano uz poglavlje 1.2. Uputa za prijavitelje, za mladog istraživača bilo u ulozi voditelja istraživačkog projekta ili člana istraživačkog tima, razdoblje prihvatljivosti može se produljiti na više od 7 godina nakon obrane doktorata u niže navedenim situacijama.

    Navedena produljenja vrijede samo ako su ispravno dokumentirana i započeta do roka za predaju projektnih prijedloga.

   Rodiljni/roditeljski dopust:

   Produljenje od 18 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili nakon datuma stjecanja doktorata.

   Rodiljni/roditeljski dopust - majčinstvo:

   -          potrebno je dostaviti rodni list

   Roditeljski dopust - očinstvo:

   -          potrebno je dostaviti službeni dokument koji pokazuje točno vremensko razdoblje dopusta koji se uzima za svako dijete do roka za predaju projektnih prijedloga (potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

   Kada se koristi duži roditeljski dopust, razdoblje prava može se produžiti za dokumentirani iznos stvarno korištenog dopusta za svu djecu do roka za predaju projektnih prijedloga:

   -          potrebno je dostaviti potvrdu poslodavca ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

   Za dugotrajna oboljenja (duža od 3 mjeseca) ili klinička liječenja, vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžit će se za duljinu dopusta za liječenje nakon stjecanja doktorata:

   -          potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

    

   Za sve ostale specifične situacije koje nisu obuhvaćene gore navedenim opcijama potrebno je dostaviti službeni dokument relevantne institucije (primjerice posvojitelj, skrbnik ili druga fizička osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na svakodnevnu skrb ili koja ostvaruje roditeljsku skrb).

   03.04.23, 14:19


1-10 od 302 zapisa
...

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.