Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova zgrada javnog sektora

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 17.03.23, 12:15

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.03.23, 12:15

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.05.23, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (0)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.


Predmet ovog poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, br. 41/22):

·       Integralna energetska obnova

·       Dubinska obnova

·    Sveobuhvatna obnova - koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa. Sveobuhvatnom obnovom zgrade treba se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na energetsku funkcionalnu cjelinu, zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode (postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom), te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Ukupna bespovratna sredstva: 39.816.842,52 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ministarstva
  • Državne upravne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informativne radionice – prijave i termini


Sadržaj:

Nakon što je 17. ožujka 2023. godine objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 29. ožujka 2023. godine održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

 

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, u planu je održavanje ukupno tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:  

·         29. ožujka 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         5. travnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         12. travnja 2023. godine (četvrtak), u trajanju od 10-12h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: tijelima državne vlasti i državne uprave, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti te udrugama koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.


Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr, a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 
Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja /naziv prijavitelja

·         termin informativne radionice

·         adresu zgrade javnog sektora

·         e-mail

·         telefon

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od gotovo 40 milijuna eura, a provodi ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Posljednje ažuriranje: 22.03.23, 10:17