Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova zgrada javnog sektora

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 17.03.23, 12:15

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.03.23, 12:15

Rok za podnošenje projektnih prijava: 23.05.23, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (165)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.


Predmet ovog poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, br. 41/22):

·       Integralna energetska obnova

·       Dubinska obnova

·    Sveobuhvatna obnova - koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa. Sveobuhvatnom obnovom zgrade treba se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na energetsku funkcionalnu cjelinu, zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode (postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom), te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Ukupna bespovratna sredstva: 99.996.842,52 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Ministarstva
  • Državne upravne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Jedinice lokalne samouprave
  • Jedinice područne (regionalne) samouprave
  • Ustanove

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., možete pogledati u priloženom PDF dokumentu.

Posljednje ažuriranje: 13.05.24, 15:22


2. izmjena Poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ zbog povećanja alokacije!


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 27. ožujka 2024. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/ , a posljedično i mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske https://planoporavka.gov.hr , slijedom povećanja alokacije objavljena 2. izmjena zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04) s izmijenjenom dokumentacijom istog.

 

U Popisu izmjena navedene su izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva vezane primarno uz povećanje raspoložive alokacije, a potom i uz ažuriranje zakonodavnog okvira, unos novih pokazatelja, a odnose se na Upute za prijavitelje, Sažetak poziva i Aneks 1. Uputa za prijavitelje.

 

Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang-listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 

Posljednje ažuriranje: 27.03.24, 11:19

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava


Sadržaj:

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., možete pogledati u priloženom PDF dokumentu.

Posljednje ažuriranje: 26.01.24, 10:52


Podnošenje projektnih prijedloga


Sadržaj:

Podsjećamo sve potencijalne prijavitelje da rok za podnošenje projektnih prijedloga na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ u sustavu fondovieu ističe danas 23. svibnja 2023. godine u 16:00h.

 

Projektni prijedlozi se podnose kroz sustav fondovieu odabirom akcijske tipke „Podnesi“ nakon čega se status projektne prijave mijenja u „Podnesen“ te se zaprimanje i registracija projektnog prijedloga vrše automatski u sustavu. U Uputama za korištenje aplikacije opisane su funkcionalnosti i način korištenja sustava fondovieu.

Posljednje ažuriranje: 23.05.23, 13:18

Obavijest o dopunama odgovora


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da su nastavno na provedenu 1. Izmjenu Poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ objavljene dopune odgovora na sljedeća pitanja:

 

REDNI BROJ PITANJA: 2.13., 671loUDt, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 22.03.23, 15:11

REDNI BROJ PITANJA: 2.14., 67dWZAwW, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.03.23, 08:30

REDNI BROJ PITANJA: 1.9., 67tdfeuB, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 23.03.23, 14:19

REDNI BROJ PITANJA: 2.22., 67ne34Jd, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 12:40

REDNI BROJ PITANJA: 5.5., 67r9tvSj, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.03.23, 14:32

REDNI BROJ PITANJA: 4.2., 67J1hSXu, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 29.03.23, 12:10

REDNI BROJ PITANJA: 3.3., 67w49V2V, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.03.23, 08:14

REDNI BROJ PITANJA: 5.14., 67pG12Wu, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 30.03.23, 10:03

REDNI BROJ PITANJA: 2.33., 67AqCHzU, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 31.03.23, 14:00

REDNI BROJ PITANJA: 5.26., 67m3Aglv, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 06.04.23, 08:35

REDNI BROJ PITANJA: 5.45., 67JjMMBz, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 26.04.23, 14:38

REDNI BROJ PITANJA: 2.47., 67zhhQjM, DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 27.04.23, 11:12

 

Molimo sve potencijalne prijavitelje da prouče dane dopune odgovora te u skladu s njima po potrebi pripreme projektne prijedloge.

Posljednje ažuriranje: 09.05.23, 16:02

1. Izmjena Poziva "Energetska obnova zgrada javnog sektora"


Sadržaj:

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 8. svibnja 2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ sa cjelokupnom dokumentacijom. U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente: Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 2 - Popis tehničkih uvjeta, Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete, Prilog 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti te Obrazac 2. Tehnički obrazac. Također je produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 16. svibnja 2023. godine u 16:00 h na 23. svibnja 2023. godine u 16:00 h.

 

Napominjemo da se s obzirom na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga produljio i rok za postavljanje pitanja o Pozivu u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu do 10. svibnja 2023. u 9:18 h.

 

Molimo sve potencijalne prijavitelje da preuzmu i prouče izmijenjenu dokumentaciju te prema istoj pripreme projektne prijedloge, odnosno obaveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, vodeći računa da su svi obrasci (i svi listovi ukoliko ih obrazac sadrži više) ispravno i u potpunosti ispunjeni.

 

Prijavitelji koji su u sustavu fondovieu već izvršili prijave bit će obaviješteni o provedenoj izmjeni poziva te će im se osigurati primjereni rok za eventualne izmjene i/ili dopune projektnih prijedloga ili dostavu dodatnih informacija.

 

Dodatno napominjemo da će u segmentu Pitanja i odgovori biti dopunjeni pojedini odgovori sukladno provedenim izmjenama Poziva.

Molimo sve potencijalne prijavitelje da prouče dane dopune odgovora te u skladu s njima po potrebi pripreme projektne prijedloge.

Posljednje ažuriranje: 08.05.23, 12:36

Održana treća informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada javnog sektora“


Sadržaj:

U srijedu, 12. travnja 2023. održana je treća informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ peti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 39,8 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Ovim Pozivom bit će utrošena sva raspoloživa alokacija iz NPOO-a u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, u iznosu od gotovo 133 milijuna eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene, te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 17. ožujka 2023. godine, a moguće je do 16. svibnja 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako je modalitet ovog Poziva privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20 tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

Posljednje ažuriranje: 12.04.23, 15:33


Održana druga informativna radionica u sklopu Poziva “Energetska obnova zgrada javnog sektora“


Sadržaj:

U srijedu, 5. travnja 2023. održana je druga informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ peti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 39,8 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Ovim Pozivom bit će utrošena sva raspoloživa alokacija iz NPOO-a u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, u iznosu od gotovo 133 milijuna eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene, te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 17. ožujka 2023. godine, a moguće je do 16. svibnja 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako je modalitet ovog Poziva privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20 tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

Posljednje ažuriranje: 05.04.23, 16:18


Održana prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova zgrada javnog sektora“


Sadržaj:

U srijedu, 29. ožujka 2022. održana je prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ peti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 39,8 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Ovim Pozivom bit će utrošena sva raspoloživa alokacija iz NPOO-a u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, u iznosu od gotovo 133 milijuna eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene, te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 17. ožujka 2023. godine, a moguće je do 16. svibnja 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako je modalitet ovog Poziva privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20 tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

PREZENTACIJE:

  1. MPGI - NT: Energetska obnova zgrada javnog sektora

  2. FZOEU - PT: Provedba ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

  3. FZOEU - SEU: Stručna podrška FZOEU Sektor za energetsku učinkovitost (SEU)

Posljednje ažuriranje: 29.03.23, 18:03


Informativne radionice – prijave i termini


Sadržaj:

Nakon što je 17. ožujka 2023. godine objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 29. ožujka 2023. godine održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

 

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, u planu je održavanje ukupno tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:  

·         29. ožujka 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         5. travnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         12. travnja 2023. godine (četvrtak), u trajanju od 10-12h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: tijelima državne vlasti i državne uprave, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti te udrugama koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom.


Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr, a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 
Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja /naziv prijavitelja

·         termin informativne radionice

·         adresu zgrade javnog sektora

·         e-mail

·         telefon

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od gotovo 40 milijuna eura, a provodi ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Posljednje ažuriranje: 22.03.23, 10:17