Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 22.05.23, 17:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 22.05.23, 17:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 22.08.23, 16:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (3)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline) trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.

Na razini investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.


Predmet ovog poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Sukladno klasifikaciji uporabljivosti višestambenih zgrada oštećenih potresima, energetska obnova višestambenih zgrada sljedećih kategorija uporabljivosti je prihvatljiva za sufinanciranje:

1) U2 – Uporabljivo s preporukom

2) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično)

3) PN2 – Privremeno neuporabljivo

4) N1 – Neuporabljivo

5) N2 – Neuporabljivo

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine, kod energetske obnove razlikujemo tri kategorije:

Integralna energetska obnova

Dubinska obnova

Sveobuhvatna obnova - obuhvaća minimalno integralnu energetsku obnovu ili dubinsku obnovu. Sveobuhvatnom obnovom će se smatrati samo ona obnova koja će osim mjera energetske obnove unaprijediti mehaničku otpornost i stabilnost zgrade, povećanjem potresne otpornosti zgrade kojom se podiže razina nosivosti za min 10% iznad razine propisane važećim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije.

Ukupna bespovratna sredstva: 27.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
  • Građani

Sažetak

 


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informativne radionice - prijave i termini


Sadržaj:

Nakon što je 22. svibnja 2023. godine objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 7. lipnja 2023. godine održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

 

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, u planu je održavanje ukupno četiri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima: 

·         7. lipnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         21. lipnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         5. srpnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

·         19. srpnja 2023. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem informativnih radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: upraviteljima zgrada i ovlaštenim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada oštećenih u potresima.

Prijave se zaprimaju putem e-pošte:  ee.radionice@mpgi.hr , a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta.  
Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja

·         termin informativne radionice

·         adresu višestambene zgrade

·         e-mail

·         telefon

 
Napomena: Osobni podaci koristit će se isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a provodi ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Posljednje ažuriranje: 31.05.23, 10:28