Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 13.05.22, 12:30

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 27.06.22, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.10.23, 14:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Pitanja i odgovori (39)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada (u daljnjem tekstu: postrojenja za recikliranje) u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.

ILI

B) Izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE (u daljnjem tekstu: postrojenja za proizvodnju OIE) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.


Predmet ovog poziva

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Ukupna bespovratna sredstva: 46.983.874,18 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 132.722,81 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.272.280,84 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST (10.6.2022.) - 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (kod poziva NPOO.C1.3.R2-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  10.6.2022. 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01) s cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjena Poziva prestaje biti važeća. U dokumentu  „Prva izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

·          Upute za prijavitelje

·          Sažetak poziva

·          Obrazac 2 – Izjava prijavitelja

·          Obrazac 4 – Skupna izjava prijavitelja

·          Prilog 2.2 - Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja

·          Prilog 2.3 - Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti,

Ujedno je dodana sljedeća dokumentacija:

·          Obrazac 7 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako  povezano poduzeće koje se smatra “jedinstvenim poduzetnikom“

·          Prilog 6 - Program dodjele de minimis potpora

Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 13. lipnja 2022. godine od 09:00 sati na 27. lipnja 2022. godine od 09:00 sati.

Posljednje ažuriranje: 26.06.23, 15:02

OBAVIJEST 25.4.2023. - Treće izmjene Poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  25. travnja 2023. treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01).

Treća izmjena poziva odnosi se samo na izmjenu Priloga 4 – Program dodjele državnih potpora (koji je sastavni dio ovog poziva), odnosno dodavanje u Prilog 4 Četvrtih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada koje su stupile na snagu 13. ožujka 2023.

Posljednje ažuriranje: 25.04.23, 12:45

OBAVIJEST 18.1.2023. - Druge izmjene Poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  17. siječnja 2023. druge izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01). U dokumentu  „Druga izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

·        Upute za prijavitelje

·         Sažetak poziva

·         Obrazac 2. Izjava prijavitelja

·         Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti

 

Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave drugih izmjena Poziva prestaje biti važeće.

Posljednje ažuriranje: 18.01.23, 08:49

OBAVIJEST O ON-LINE INFORMATIVNOJ RADIONICI


Sadržaj:

On-line informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01) održat će se u petak, 10. lipnja 2022. s početkom u 10.00h. Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti do četvrtka 9. lipnja 2022. u 9.00h na e-mail seup@mingor.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, te elektroničku adresu osobe koja će biti prisutna na radionici (najviše dvije adrese elektroničke pošte po prijavi) i referencu NPOO poziva na koji se prijava odnosi.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljenim kandidatima bit će poslana poveznica za on-line radionicu preko platforme Webex. Na mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/ naknadno će biti objavljena prezentacija s provedene radionice.

Posljednje ažuriranje: 15.06.22, 12:33