Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU - Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)

Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01

Broj vaučera: 3

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 01.06.23, 11:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 31.10.23, 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.23, 17:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Pitanja i odgovori (15)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


Predmet ovog poziva

Ovim pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja .

Ukupna bespovratna sredstva: 1.194.500,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.990,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  • Srednji poduzetnici

Sažetak

Cilj poziva

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.


Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

·         Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

·         Vaučer za digitalni marketing

·         Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

·         Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

·         Vaučer za složena digitalna rješenja

 

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

·         specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije

  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama

  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe

  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava

  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.

Prihvatljivi pružatelji usluga su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, a predviđena su tri roka za podnošenje projektnih prijedloga:

  1. rok od 1. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023.

  2. rok od 1. studenog 2023. do 1. prosinca 2023. godine

  3. rok od 1. ožujka 2024. do 1. travnja 2024. godine


Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Informacije o dodijeljenim vaučerima


Sadržaj:

Informacije o dodijeljenim vaučerima po Pozivu: "Vaučeri za digitalizaciju - Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije (VDT)"(referentna oznaka Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I2.01)

Posljednje ažuriranje: 19.07.24, 11:32


Najava zatvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) i objave novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavljuje zatvaranje poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima, uslijed izmjene pravne osnove za dodjelu potpora, odnosno stupanja na snagu nove Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).

Ujedno najavljujemo i otvaranje novog  poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađenog s gore navedenom Uredbom.  

Kako bi se ostvarili ciljevi ove mjere zacrtani u NPOO-u, ovisno o vrsti vaučera, izmijenit će se i intenziteti potpora u odnosu na prihvatljive troškove za određene vrste vaučera.

Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ će, kao i prethodni, biti objavljen u modalitetu privremeno otvorenog poziva. Zbog najavljenih izmjena,  rok za odnošenje projektnih prijedloga biti će produljen te će trajati od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024 godine.

Posljednje ažuriranje: 20.02.24, 16:10

OBAVIJEST 21. studenog 2023. – mogućnost dostave dokumenta Obrazac 4. Skupna izjava u ZIP formatu


Sadržaj:

Sukladno pravilima Poziva, Obrazac 4. Skupna izjava se dostavlja u nezaštićenom i originalnom formatu MS Office Excel datoteke  te kao sken izvornika, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, odnosno kao datoteka u .pdf formatu ovjerena elektroničkim potpisom ovlaštene osobe za zastupanje.

Navedeni dokument možete sada dostaviti u sustav u formatu ZIP datoteke ( komprimirane datoteke sljedećih ekstenzija .zip, .7z, .tar, .rar.)

Posljednje ažuriranje: 23.11.23, 14:29

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) 13. listopada 2023. godine


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01).

Prva izmjena Poziva odnosi se na manje tehničke izmjene Uputa za prijavitelje, u dijelu definicija pokazatelja, neprihvatljivih aktivnosti te projektne dokumentacije. Napominjemo da se pitanja i odgovori za pojedinu vrstu vaučera objavljeni tijekom trajanja poziva jednako primjenjuju na sve vrste vaučera.  

Manje tehničke izmjene unesene su i u Prilog 1. Obrazac vaučera, Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava i Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor.

Prvom izmjenom Poziva se, uz gore navedeno, zbog potrebnog usklađivanja s rokovima utvrđenim poreznim propisima,  mijenjaju 2. i 3. rok zaprimanja projektnih prijedloga:

Rok za prijave

1. rok od 01.06. 2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati

2. rok od 31.10.2023. godine u 11.00 sati do 30.11.2023. godine u 17.00 sati

3. rok od 01.03. 2024. godine u 11.00 sati do 29.03.2024. godine u 17.00 sati

Izvršene izmjene su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute i ne utječu na uvjete Poziva.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna

Posljednje ažuriranje: 13.10.23, 16:14

Obavijest o završetku 1. roka za podnošenje projektnih prijedloga i privremenoj obustavi poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)


Sadržaj:

Sukladno navedenom u dokumentaciji Poziva, završetkom 1. roka za podnošenje projektnih prijedloga, koji je trajao od 01.06. 2023. godine u 11:00 sati do 07.07.2023. godine u 11:00 sati, privremeno se obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) .

Privremena obustava započinje 07.07.2023. godine u 11:00 sati, a trajati će do 01.11. 2023. godine u 11:00 sati, kada započinje 2. rok za podnošenje projektnih prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eNPOO neće biti moguće do ponovnog otvaranja poziva u 2. roku za podnošenje projektnih prijedloga

Posljednje ažuriranje: 07.07.23, 11:07

Obavijest o upisu u Katalog pružatelja usluga


Sadržaj:

Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da su pristigle cjelovite prijave obrađene u zadanim rokovima. Sve prijave koje su udovoljile odredbama Javnog poziva  unesene su u verziju kataloga objavljenu 06.07.2023. godine.

Obrada prijava zaprimljenih do roka navedenog u objavi o privremenoj obustavi Javnog poziva se nastavlja sukladno propisanim rokovima.

Posljednje ažuriranje: 07.07.23, 09:53

Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 14. lipnja 2023.


Sadržaj:

Slijedom održane virtualne radionice poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti održane 14.lipnja 2023. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici: prezentacija  

Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na sljedećoj poveznici: snimka

Posljednje ažuriranje: 19.06.23, 15:57

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Vaučeri za digitalizaciju“ (C1.1.1. R3-I2.01)


Sadržaj:

Virtualna radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (C1.1.1. R3-I2.01) održat će se u srijedu, 14. lipnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme ZOOM. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do zaključno 13. lipnja 2023. godine u 14 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ozIqM3sjQsCrGyUZurEwdQ

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

Radionica će se održati na hrvatskom jeziku i besplatna je za sudjelovanje. Radionica se snima, a snimke i prezentacija s radionice biti će objavljene i dostupne na poveznicama koje će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objaviti na svojim stranicama i na portalu eNPOO

Posljednje ažuriranje: 07.06.23, 10:03