Tehnička podrška
Povratak na poziv

Poziv je Zatvoren

Kategorije

 • Sva pitanja (15)
 • Prihvatljivost prijavitelja (7)
 • Prihvatljivost projekta (0)
 • Prihvatljivost troškova (1)
 • Prihvatljivost aktivnosti (0)
 • Ostalo (7)
 • REDNI BROJ PITANJA: 1.1. 81LnN4a3 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 12:28

  Poštovani,

  molimo objašnjenje vezano na prihvatljivost prijavitelja. Naime, među prihvatljivim aktivnostima je izrada e-trgovine, a projekt ne smije uključivati djelatnosti trgovine na veliko i malo. S obzirom da svatko tko želi prodavati putem web trgovine mora biti registriran za djelatnost trgovine, znači li navedeno da je neprihvatljiv prijavitelj koji se bavi isključivo trgovinom na veliko ili malo (bez vlastite proizvodnje), a da proizvođač npr. suvenira može dobiti vaučer za izradu web trgovine putem koje će prodavati suvenire?

  Hvala i lp!

  Svrha ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti korištenjem digitalnih tehnologija, što će u konačnici povećati prodaju njihovih proizvoda i usluga, a time i konkurentnost i otpornost poduzeća .

  Člankom 5. stavkom 1. Zakona o trgovini propisano je kako djelatnost trgovine uz trgovca mogu obavljati, između ostalog, i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kada svoje proizvode prodaju na malo.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:30

 • REDNI BROJ PITANJA: 3.1. 810GZqQo DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 21.06.23, 11:09

  Poštovani,

  Molim Vas informaciju je li prihvatljiv trošak kupnja Microsoft Offica 365 kao i ostalih alata npr. Adobe itd?

  Hvala unaprijed.

  Lp,

  Navedeno nije navedeno u poglavlju  2.8 UzP kao prihvatljivo u sklopu Vaučera za digitalnu transformaciju  te ne spada u digitalna rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što je svrha Poziva.   

  Nadležno tijelo u interesu jednakog postupanja nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju davanje prethodnog mišljenja, odnosno ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično.

  DATUM ODGOVORA: 27.06.23, 12:35

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.1. 81eUYrDk DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 01.06.23, 22:18

  Poštovani,

  može li se prijavom tražiti iznos vaučera manji od najvišeg i koji je najniži prihvatljivi iznos (primjerice, za edukaciju 3 zaposlenika 3,000. 00 Eura potpore)?

  Dakle mora li potpora pokriti ukupni najviši iznos vaučera ili tražena potpora može biti i niža od najvišeg iznosa 9,990.00 eura primjerice za digitalne vještine zaposlenika?

  Unaprijed hvala

  Pozivom nije utvrđen najniži iznos potpore/vaučera koji prijavitelj može zatražiti. Utvrđen je samo najviši iznos vaučera koji se može dodijeliti za pojedinu vrstu vaučera, kako je navedeno u poglavlju 1.4. UzP.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:31

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.2. 81IlCzgL DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 05.06.23, 08:02

  Poštovani,

  Da li je djelatnost dorade (pripreme ) sjemena za poljoprivrednu proizvodnju prihvatljiva djelatnost za ovaj natječaj? Naime radi se o kupnji merkantilne robe (pšenica, zob...) koja se u vlastitim pogonima dorađuje i prodaje kao sjemenski materijal.

  Lp,

  Nije prihvatljivo jer se navedeno smatra primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:31

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.2. 81Q5s0rQ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 09.06.23, 10:02

  Poštovani,

  jesu li za ovaj Poziv prihvatljivi obrti i OPG-ovi s paušalnim oporezivanjem koji imaju jednu samozaposlenu osobu?

  Maksimalan iznos potpore po zaposleniku za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina je 600 EUR, molimo potvrdu.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  Uvjeti vezani uz prihvatljivost prijavitelja navedeni su u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 i 2.3.

  OPG-ovi nisu isključeni ukoliko imaju najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera naveden u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1.

  Nositelj djelatnosti u OPG-u se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje.

  Ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR. Bespovratna sredstva ovise o intenzitetu potpore, koji iznosi najviše 60% prihvatljivih troškova.

  DATUM ODGOVORA: 19.06.23, 19:47

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.3. 81bQU5xR DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 07.06.23, 09:00

  Poštovani,

  Da li je ovim pozivom prihvatljivi prijavitelj koja posjeduje laboratorij te se vodi kao slobodno zanimanje?

  Također, potencijalni prijavitelj ima rješenje od nadležnog Ministarstva u kojem je odobren rad u privatnoj praksi.

  Kako je navedeno u poglavlju 2.1. UzP , prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014. Uvjeti vezani uz prihvatljivost prijavitelja navedeni su u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 i 2.3.

  DATUM ODGOVORA: 07.06.23, 16:31

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.3. 81BKGJOY DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 20.06.23, 08:57

  U uputama za prijavitelje stoji da prijavitelj mora imati određeni najmanji broj zaposlenih u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog. U prijavnom obrascu traži se broj zaposlenih na dan prijave. Koji onda broj zaposlenih navodimo u prijavnom obrascu, na dan prijave ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu predaje?

  U polje Broj zaposlenih, sukladno uputi, upisujete broj zaposlenih na dan predaje projektnog prijedloga. Prihvatljivost prijavitelja, s obzirom na broj zaposlenih, promatrat će se u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog.

  DATUM ODGOVORA: 21.06.23, 16:14

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.4. 81sFrwWG DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 14.06.23, 11:40

  Poštovani, molimo informaciju jesu li tvrtke koje su povezane prihvatljivi prijavitelji, odnosno ostvaruje li svaka od povezanih tvrtki pravo na predaju projektnog prijedloga sukladno uputama za prijavitelje, te navodu „Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.“. Unaprijed hvala.

  Uvjeti vezani uz prihvatljivost prijavitelja navedeni su u Uputama za prijavitelje u poglavlju 2.1 i 2.3.. Povezane tvrtke mogu svaka za sebe podnijeti projektni prijedlog za dodjelu vaučera sukladno navedenom u poglavlju 2.6. UzP-a.

  Povezana poduzeća mogu se prijaviti pod uvjetom da ne premašuju iznos potpore male vrijednosti koji je moguće dodijeliti jednom (jedinstvenom) poduzetniku, sukladno odredbama navedenim u poglavlju 1.6.

  DATUM ODGOVORA: 21.06.23, 16:13

 • REDNI BROJ PITANJA: 5.4. 8134UNe5 DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 12.06.23, 13:05

  Poštovani, u prijavnom obrascu potrebno je unijeti podatke vezane uz financijske kapacitete prijavitelja, ali nigdje u Uputama za prijavitelje nije definirano za koje godine je potrebno unijeti financijske podatke?

  Kako je navedeno u uputi za popunjavanje, unesite sve godine za koje se kroz Upute za prijavitelje, odnosno kroz Prijavni obrazac, traže relevantni financijski podaci. U ovom slučaju to su podaci za godinu koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.

  DATUM ODGOVORA: 23.06.23, 17:29

 • REDNI BROJ PITANJA: 1.5. 81bfHrKZ DATUM ZAPRIMANJA PITANJA: 02.11.23, 10:01

  Poštovani,

  klijent je zaposlio osobu na puno radno vrijeme 2.10 ove godine. Te bi temeljem minimalnog broja zaposlenih (3) prijavio vaučer za izradu digitalne transformacije. Pitanje je može li se prijaviti ukoliko zaposlenik nije bio prijavljen od 1.10 koji je ujedno bio i neradni dan te hoće li zbog tog jednog dana biti neprihvatljiv. Hvala !

  Kako je navedeno u poglavlju 2.1  UzP, prijavitelj mora imati najmanji broj zaposlenih prema, tablici, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog.

   

  DATUM ODGOVORA: 10.11.23, 16:08


1-10 od 15 zapisa

Upiti

Upite vezane za rad u sustavu fondovieu možete poslati tehničkoj podršci.