Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 13. 05. 2022.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20. 06. 2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30. 04. 2024.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (10)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19), te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. i Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine u projektima održivog gospodarenja otpadom, na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) i odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, Prilog 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti „aktivno“.

Ukupna bespovratna sredstva: 80.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Jedinice lokalne samouprave

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

OBAVIJEST (7.6.2022.) -1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEPOASNOG OTPADA (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  7.6.2022. 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) sa cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjene Poziva prestaje biti važeća. U dokumentu  „Prva izmjena Poziva-popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

·         Upute za prijavitelje

·         Sažetak poziva

·         Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“

·         Prilog 2.1. Obrazac za administrativnu provjeru

·         Prilog 2.4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.

 

Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 13. lipnja na 20. lipnja 2022. godine.

Posljednje ažuriranje: 07. 06. 2022.

OBAVIJEST O ON-LINE INFORMATIVNOJ RADIONICI


Sadržaj:

On-line informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (ref. poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01) održat će se u četvrtak, 9. lipnja 2022. s početkom u 10.00h. Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti do srijede 8. lipnja 2022. u 9.00h na e-mail seup@mingor.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te elektroničku adresu osobe koja će biti prisutna na radionici (najviše dvije adrese elektroničke pošte po prijavi) i referencu NPOO poziva na koju se prijava odnosi.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljenim kandidatima bit će poslana poveznica za on-line radionicu preko platforme Webex. Na mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/ naknadno će biti objavljena prezentacija s provedene radionice.

 

Posljednje ažuriranje: 15. 06. 2022.