Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Uspostava reciklažnih dvorišta

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 22.03.23, 10:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25.04.23, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 07.09.23, 11:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pitanja i odgovori (31)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta (dalje u tekstu RD) ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: mobilno RD) naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Ukupna bespovratna sredstva: 8.500.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.300,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 840.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Jedinice lokalne samouprave

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Prve izmjene poziva „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I1.04)


Sadržaj:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 26. lipnja 2023. prve izmjene poziva „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I1.04). U dokumentu „Popis izmjena -1. izmjena Poziva RD“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:

 

Upute za prijavitelje

Prilog 2.2. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera

Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti

Sažetak poziva

 

Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave prvih izmjena Poziva prestaju biti važeće.

Napominjemo da je ovim izmjenama krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 27. lipnja na 7. rujna 2023. godine.

Posljednje ažuriranje: 26.06.23, 15:01

23.6.2023. – VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE


Sadržaj:

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja obavještava zainteresirane prijavitelje da će u ponedjeljak, 26. lipnja 2023. biti objavljene prve izmjene ovog Poziva, kojima će biti produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga.

Posljednje ažuriranje: 23.06.23, 10:05

OBAVIJEST O ONLINE INFORMATIVNOJ RADIONICI


Sadržaj:

Online informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (ref. poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04) održat će se u utorak, 18. travnja 2023. s početkom u 10.00 h. Očekivano trajanje radionice je max. 2 sata.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti do petka 14. travnja 2023. u 13.00 h na e-mail seup@mingor.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te elektroničku adresu osobe koja će biti prisutna na radionici.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljenim osobama bit će poslana poveznica za on-line radionicu. Na mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45  naknadno će biti objavljena prezentacija s provedene radionice.

Posljednje ažuriranje: 18.04.23, 11:07