Tehnička podrška
Povratak na listu poziva

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.02

Verzija poziva: 1

Operativni program: NPOO

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status:

Datum objave: 10.05.24, 13:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 10.05.24, 13:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.24, 12:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Pitanja i odgovori (35)

Pogledaj sve

Svrha ovog poziva

Svrha ovoga Poziva je poticanje provedbe Pilot projekata. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti nastojat će integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.


Predmet ovog poziva

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na lokalnoj razini.

Ukupna bespovratna sredstva: 22.225.419,29 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 265.445,60 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.061.782,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Jedinice lokalne samouprave

Obrasci


Prilozi


Upute za prijavitelje


Obavijesti

Održana treća informativna radionica za ponovno otvoreni Poziv “Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“


Sadržaj:

U srijedu, 26. lipnja 2024. održana je treća informativna radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Informativna radionica održana je online, putem platforme Microsoft Teams te je na njoj sudjelovalo više od 35 potencijalnih prijavitelja.

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Osigurana alokacija iznosi 15.5 milijuna eura, a Poziv je otvoren do 31. prosinca 2024. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 15. prosinca 2024. putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Posljednje ažuriranje: 26.06.24, 11:45


PRIJAVITE SE - Treća informativna radionica - Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama


Sadržaj:

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se prijave na treću informativnu radionicu, koja će se održati u srijedu 26. lipnja 2024 putem platforme Microsoft Teams, s početkom u 10 h.

Cilj radionice je pružiti detaljne informacije o Pozivu, uvjetima prijave te kriterijima odabira i načinu bodovanja. Također će se govoriti o uvjetima sufinanciranja i tehničkoj podršci namijenjenoj prijaviteljima, koju pruža Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) - Sektor zaštite okoliša, tijekom pripreme projektnog prijedloga, a prije same prijave na predmetni Poziv. Tehnička podrška podrazumijeva pregled nacrta projektnog prijedloga te prijedloge za poboljšanje projekta.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.

Sve informacije o prijavi možete pronaći na linku:
https://mpgi.gov.hr/graditeljstvo-98/financijska-sredstva-za-obnovu/pilot-projekt-razvoja-zelene-infrastrukture-i-ili-kruznog-gospodarenja-prostorom-i-zgradama/informativne-radionice-prijave-i-termini-15426/15426

Posljednje ažuriranje: 11.06.24, 10:15

INFORMACIJA - Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0.


Sadržaj:

S ciljem pružanja podrške u pripremi i provedbi projekata zelene urbane obnove, izrađene su Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0. koje potencijalnim prijaviteljima i korisnicima mogu služiti kao preporuke u pripremi i provedbi projekata u sklopu Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01.

Smjernice su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove koja je usmjerena na održivost, otpornost i poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima.

Smjernice su namijenjene jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, donositeljima odluka i stručnjacima koji su upoznati sa procesima analize prostora, mapiranja i upravljanja prostornim podacima, a iste pružaju okvir i alate za izradu strateških podloga koje će doprinijeti, između ostaloga, razvoju zelene urbane infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Prema navedenim Smjernicama nužno je analizirati osnovna obilježja područja obuhvata i dostupne podatke, zatim identificirati razvojne potrebe i potencijale te srednjoročnu viziju razvoja. Nadalje, potrebno je izraditi SWOT analizu kao i definirati strateški okvir sa aktivnostima/projektima koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.

Ovim Smjernicama ne mijenjaju se uvjeti ni kriteriji Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02 i  Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01, odnosno predmetne Smjernice nisu obavezne prilikom izrade strateških podloga već su preporuka u razvoju projekata zelene urbane obnove.

Posljednje ažuriranje: 07.06.24, 13:28


Sklapanje Ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“


Sadržaj:

Vezano na sklapanje Ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“, Ministarstvo je ishodilo suglasnost Koordinacijskog tijela za produženje roka za pripremu i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Ovo produljenje omogućuje se u opravdanim slučajevima koji su uzrokovani događajima izvan utjecaja nadležnog tijela i Korisnika. Postupak ugovaranja nastavit će se u srpnju 2024. godine, a Korisnici će o svemu biti obavješteni putem sustava fondovieu. 

Napominjemo kako prijavitelji koji su dobili Odluku o financiranju, a još nisu potpisali Ugovor, mogu nastaviti s izradom Strategije zelene urbane obnove te će financiranje aktivnosti projekta koje su započele ili su već izvršene prije potpisivanja Ugovora biti odobrene ukoliko se radi o troškovima ostvarenima tijekom razdoblja provedbe projekta, a najranije počevši od 1. veljače 2021. godine, a koji ispunjavaju sve ostale relevantne kriterije prihvatljivosti Poziva. 

Isto tako napominjemo da Ugovor za izradu Strategije zelene urbane obnove nije uvjet za prijavu na Poziv  „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ , već je sukladno poglavlju 2.6.2. ovog Poziva, uvjet da Prijavitelj ima jedan od sljedećih dokumenata: a) Ugovor o izradi Strategije zelene urbane obnove sklopljen između Prijavitelja i stručnog izrađivača strategije, b) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO za izradu Strategije zelene urbane obnove ili c) Odluku o donošenju Strategije zelene urbane obnove donesenu od strane predstavničkog tijela JLS ili Grada Zagreba. 

I za kraj napominjemo da je najkasnije prilikom predaje Završnog izvješća o provedbi projekta, koji je dio Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava, a podnosi se u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka razdoblja provedbe projekta, potrebno između ostalog, priložiti i Strategiju zelene urbane obnove donesenu od strane predstavničkog tijela JLS-a ili Grada Zagreba iz koje je vidljivo da je Pilot projekt koji se financira identificiran kroz predmetnu Strategiju (krajnji rok 30. lipnja 2026.)

Posljednje ažuriranje: 05.06.24, 15:08

Održana druga informativna radionica za ponovno otvoreni Poziv “Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“


Sadržaj:

U srijedu, 5. lipnja 2024. održana je druga od ukupno tri informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Informativna radionica održana je online, putem platforme Microsoft Teams te je na njoj sudjelovalo oko 30 potencijalnih prijavitelja.

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora, trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti. Osigurana alokacija iznosi 15.500.000,00 eura, a Poziv je otvoren do 31. prosinca 2024. godine.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061.782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 15. prosinca 2024. putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Posljednje ažuriranje: 05.06.24, 12:52


Održana prva informativna radionica za ponovno otvoreni Poziv “Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“


Sadržaj:

U srijedu, 22. svibnja 2024. održana je prva od ukupno tri informativne radionice za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. Informativna radionica održana je online, putem platforme Microsoft Teams te je na njoj sudjelovalo oko 60 potencijalnih prijavitelja.

U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1.R5 (C7.2 R2/C7.2 R3) Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 15.500.000,00 eura. Poziv je otvoren do 31. prosinca 2024. godine.

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.

Svi zaprimljeni projektni prijedlozi će se ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira, a kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061.782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 15. prosinca 2024. putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Posljednje ažuriranje: 22.05.24, 12:57


Stručna podrška za prijavitelje na Poziv „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“


Sadržaj:

Novost u ovom Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, koji je ponovno otvoren 10. svibnja 2024. godine je mogućnost stručne podrške u pripremi projektnih prijedloga od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) - Sektora zaštite okoliša.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) - Sektor zaštite okoliša, pruža stručnu i tehničku podršku potencijalnim prijaviteljima tijekom pripreme projektnog prijedloga, prije same prijave na predmetni Poziv, a što podrazumijeva pregled nacrta projektnog prijedloga te prijedloge za poboljšanje projekta.

Stručna podrška je dostupna potencijalnim prijaviteljima za vrijeme trajanja predmetnog Poziva, do 31. prosinca 2024. godine u 12h. Nakon prijave projektnog prijedloga više nije moguće ispravljati dokumentaciju.

Postupak pružanja stručne podrške potencijalnim prijaviteljima podrazumijeva:

·         Pri kontaktu dostaviti opis projekta i raspoloživu dokumentaciju te kontakt podatke prijavitelja

·         FZOEU vrši pregled dokumentacije

·         Nakon sastanka se izrađuje Izvješće o pregledu koje se dostavlja potencijalnom prijavitelju

·         Komunikacija se vrši telefonski, putem elektroničke pošte, po potrebi na sastancima.

 

Stručna podrška FZOEU - nije obaveza za prijavu.

Adresa za kontakt je: zelena@fzoeu.hr

 

Potencijalni prijavitelj snosi punu pravnu i financijsku odgovornost za sve aspekte prijave, upravljanja i provedbe projekta u odnosu na nadležna tijela.

Posljednje ažuriranje: 22.05.24, 09:19

Informativne radionice – prijave i termini


Sadržaj:

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira održavanje tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:

§  22. svibnja 2024.godine (srijeda) u 10h

§  5. lipnja 2024.godine (srijeda) u 10h

§  26. lipnja 2024.godine (srijeda) u 10h

 

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

 

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.

 

Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee@mpgi.hr, a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 

Prijava treba sadržavati:

§  ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja/naziv prijavitelja

§  termin informativne radionice

§  e-mail

§  telefon

§  spol

§  dob:

a)   18-29

b)  30-54

c)   55 i više

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

 

Posljednje ažuriranje: 10.05.24, 11:49

Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, 10. svibnja 2024. (13h)


Sadržaj:

Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, 10. svibnja 2024. (13h)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ponovno otvara Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1.R5 (C7.2 R2/C7.2 R3) Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 15.500.000,00 eura, a bespovratna sredstva će se dodjeljivati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Modalitet ovog Poziva je privremeni, projektni prijedlozi zaprimaju se u unaprijed određenom roku, a potom ocjenjuju prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Podnošenje projektnih prijedloga moguće je do 31. prosinca 2024. godine, putem informacijskog sustava fondovieu.

Ovim Pozivom pružit će se potpora u provedbi pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz strategije zelene urbane obnove. Pilot projekti moraju biti povezani s postavkama nacionalnih programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Pilot projekti nastojat će integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture (i integracija NBS rješenja), unaprjeđenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama (razvoj otpornosti na klimatske rizike) te jačanja otpornosti na rizike.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti jedan projektni prijedlog. Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Pozivom će se sufinancirati aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti, upravljanje projektom i administracija te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061.782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Posljednje ažuriranje: 10.05.24, 11:48

Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02


Sadržaj:

Dana 3. travnja 2024. godine donesena je Odluka o povećanju alokacije, 2. izmjeni Poziva i ponovnom otvaranju zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02.

Nastavno na Provedbenu odluku Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, donesenu 7. prosinca 2023. godine, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva putem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 3. travnja 2024. godine  Odluku o povećanju alokacije, 2. izmjeni Poziva i ponovnom otvaranju predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u povećan s 2.145.928,70 eura na 22.225.419,29 eura.

 

Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang-listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru Poziva, a udovoljili su svim propisanim uvjetima i kriterijima.

 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.

 

Sve informacije o ponovnom otvaranju Poziva biti će pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva te putem sustava fondovieu NPOO.

Posljednje ažuriranje: 05.04.24, 13:17


Četvrta informativna radionica- prijave


Sadržaj:

Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira održati četvrtu informativnu radionicu putem platforme Microsoft Teams.  

 

 

Ministarstvo je 1. izmjenom Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“  u kolovozu 2023. godine produljilo rok za podnošenje projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. godine. Iz tog razloga u srijedu 25. listopada 2023. godine će se održati četvrta informativna radionica putem platforme Microsoft Teams, s početkom u 10:00 sati

 

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu.


Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr

Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja/naziv prijavitelja

·         e-mail

·         telefon


Napominjemo kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Smatra se da ste prijavom na radionicu ujedno izrazili suglasnost na navedeni način korištenja podataka.

Posljednje ažuriranje: 04.10.23, 12:44

1. izmjena Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“


Sadržaj:

Dana 16. kolovoza 2023. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.02.

Izmjene se odnose na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga sa 1. rujna 2023. godine u 15:00 h na 31. prosinca 2023. godine te produljenje roka za podnošenje upita za pojašnjenjem sa 16. kolovoza 2023. do 15:00 h na 15. prosinca 2023. godine.

Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

• Upute za prijavitelje

• Sažetak Poziva

Novi dokumenti u kojima su napravljene izmjene imaju sufiks 1. corrigendum, a u dokumentu Popis izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.

Posljednje ažuriranje: 17.08.23, 09:47

Održana treća informativna radionica


Sadržaj:

U srijedu, 14. lipnja 2023. održana je treća, ujedno i zadnja informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ . Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams, te je na njoj sudjelovalo oko 30 potencijalnih prijavitelja.

Ovaj Poziv šesti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 2.145.928,70 eura.

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.

Svi zaprimljeni projektni prijedlozi će se ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira, a kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 16. kolovoza 2023. do 15h putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Posljednje ažuriranje: 14.06.23, 13:24


Održana druga informativna radionica


Sadržaj:

U srijedu, 31. svibnja 2023. održana je druga informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama". Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams, te je na njoj sudjelovalo oko 30 potencijalnih prijavitelja.

Ovaj Poziv šesti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 2.145.928,70 eura.

 

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.

Svi zaprimljeni projektni prijedlozi će se ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira, a kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 16. kolovoza 2023. do 15h putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

Posljednje ažuriranje: 31.05.23, 13:13


Podsjetnik - informativne radionice


Sadržaj:

Podsjećamo kako će Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održati još dvije informativne radionice kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva. Informativne radionice će se održati putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:

·         31. svibnja 2023. godine (srijeda), u 10h

·         14. lipnja 2023. godine (srijeda), u 10h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne ili područne samouprave i gradu Zagrebu.


Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr, a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 

Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja/naziv prijavitelja

·         termin informativne radionice

·         e-mail

·         telefon

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka

Posljednje ažuriranje: 26.05.23, 09:48

Održana prva informativna radionica


Sadržaj:

U srijedu, 17. svibnja 2023. održana je prva informativna radionica za potencijalne prijavitelje na  poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama" Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams, te je na njoj sudjelovalo oko 50 potencijalnih prijavitelja.

Ovaj Poziv šesti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. U okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 2.145.928,70 eura.

 

Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.

Svi zaprimljeni projektni prijedlozi će se ocjenjivati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira, a kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 265.445,60 eura, a najviši 1.061,782,00 eura. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije do 16. kolovoza 2023. do 15h putem sustava NPOO fondovieu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.

 

 

Posljednje ažuriranje: 17.05.23, 11:48


Informativne radionice – prijave i termini


Sadržaj:

Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama


Kako bi svi potencijalni prijavitelji bili što bolje informirani o uvjetima Poziva,  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira održavanje ukupno tri informativne radionice putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima:  

·         17. svibnja 2023. godine (srijeda), u 10h

·         31. svibnja 2023. godine (srijeda), u 10h

·         14. lipnja 2023. godine (srijeda), u 10h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: jedinicama lokalne ili područne samouprave i gradu Zagrebu.


Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr, a zaprimat će se do popunjavanja kapaciteta. 

Prijava treba sadržavati:

·         ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja/naziv prijavitelja

·         termin informativne radionice

·         e-mail

·         telefon

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

 

Posljednje ažuriranje: 05.05.23, 15:55